Делегиране – критично важен мениджърски инструмент

Делегиране – възлагане на задача, извън обичайните за съответния служител, в едно с необходимите правомощия за изпълнението й.  Приключването на задачата слага край на правомощията.

Тревожно голяма част от мениджърите не правят разлика между делегиране и разпределяне на задачи.


Прочети..

Интересът на банките срещу интересите на народа и бизнеса

Банките изпълняват три важни функции в икономическия живот на страната: кредитно посредничество, платежно посредничество, съхранение на ценности и пари. И в трите функции банките, опериращи в България, се представят по-слабо от своите посестрими в Европа.  Вероятните ключови причини са: (1) недостатъчното познаване и разбиране на потребностите на клиентите, (2) слабият мениджмънт и (3) неефективният банков надзор.


Прочети..

Организационна производителност и организационна промяна. Модел на Бърк и Литуин

Моделът на Бърк и Литуин е ценен управленски инструмент в две направления: за диагностициране на текущата организация и за планиране на организационна промяна. Той създава възможности за мениджърите да бъдат по-ефективни, да постигат по-високи резултати.


Прочети..

Консултантски услуги в България – ТВ интервю

Особености на българските консултантски услуги /14 мин/

Теми в ТВ интервюто

  • трите индустрии, които най-често потребяват консултантски услуги в областта на мениджмънта
  • характеристики на предприемаческия стил на управление
  • кой е най-големият мениджърски проблем
  • какво се случва с фирмата, когато директорът не делегира
  • кога компаниите търсят консултантски услуги
  • неосъзнатите клиенти, можем ли на петокласник да даваме задачи за десети клас
  • проекта Академия за лидери – 9 дневна програма за разгръщане потенциала на мениджърския състав

Подходи и модели за бизнес растеж – част I

Как дефинираме бизнес растежа?  Кои са четирите измерения на растежа?  Кои са двата принципно различни подхода?  Кои са предимствата и недостатъците на всеки от тях?


Прочети..