Управление на маркетинга. Част II. Цена и асортимент в сферата на услугите.

публикувано в: Лидерство

01 Сеп
2015

В сферата на услугите за клиента е много трудно да съпостави предложенията на различните фирми и да прецени кое е най-изгодното за него/нея. Трудността води до колебание и отлагане на покупката. Умелият маркетингов специалист помага на клиента да реши кое предложение е по-изгодно. Как?

Д-р Дан Ейриъли провежда следното проучване:цена и асортимент, услуги, управление на маркетинга

Управление на маркетинга. Част II. Цена и асортимент в сферата на услугите.


Управление на маркетинга. Част I: Взаимодействие между цена и асортимент за повишаване на приходите от продажби.

публикувано в: Лидерство

20 Авг
2015

Бащата на традиционната маркетингова концепция – проф. Филип Котлер – дефинира управлението на маркетинга като процес на планиране и реализиране на концепцията за четирите елемента на маркетинговия микс... В настоящата статия ще разгледаме как добрата координация между цена и асортимент води до увеличаване на приходите.управление на маркетинга, цена, асортимент

Управление на маркетинга. Част I: Взаимодействие между цена и асортимент за повишаване на приходите от продажби.


Бизнес лидерство по време на продължителен икономически спад

публикувано в: Лидерство

10 Юли
2015

По време на продължителен икономически спад на много бизнес лидери се налага да предприемат значителни съкращения на разходите /включително и на разходите за труд/.

Погрешна е тактиката на еднакво намаление във всички филиали или отдели на компанията. Като пример може да бъде посочено 20% съкращение на персонала в печеливш отдел и 20% съкращение в губещ отдел. Видно от примера е, че съкращението на персонала в отдела на печалба е неуместно.бизнес лидерът, спад
 

Бизнес лидерство по време на продължителен икономически спад


Жените и мъжете бизнес лидери – прилики и разлики

публикувано в: Лидерство

04 Юни
2015

Изследване на Дивелопмънт Дименшънс Интернашънъл, 2014 г., твърди, че няма значима разлика между жените и мъжете бизнес лидери по отношение на лидерските им умения. Но, въпреки това, жените лидери са малцинство по високите управленски етажи. На какво се дължи тази особеност?

жени бизнес лидери

Жените и мъжете бизнес лидери – прилики и разлики


4 правила за успешна промяна в организацията

публикувано в: Лидерство

07 Май
2015

Нуждите и потребностите на клиентите се менят с времето и бизнес лидерите нямат алтернатива на адекватните промени в тяхната компания...В изследване на McKinsey, април 2015 г., от 1713 анкетирани фирми само 26% посочват, че са осъществили успешна промяна (фиг.1). Някои фирми са се справили отлично.  От техния опит за извлечени четири правила за успешна промяна:

успешна промяна, лидер

4 правила за успешна промяна в организацията


« Предишна 1 2 3 4 5 6 Следваща »

Последни статии


БИЗНЕС КОНСУЛТАЦИИ
НАТИСНИ ТУК


КАЛЕНДАР НА СЕМИНАРИТЕ 2017
НАТИСНИ ТУК


Категории