Кадрова политика (1от2)


10 Мар
2010

Японците казват „Хората решават всичко.”  Американският и японският стил на управление се покриват на 95%.  Но се различават в най-важното - работата с хората.  Например, в заводите на „Сони” в Сан Диего, САЩ отсъствията и текучеството са с 25-50% по-малко от тези в съседните американски заводи, а производителността на труда е с 22% по-висока.

Кадрова политика (1от2)


Качеството - определение, видове, традиционна и съвременна концепция (2от2)


02 Мар
2010
Кой определя качеството? – Клиентът. Качествено е това, което потребителят купува и продължава да купува. Най-общо бихме дефинирали качеството като – удовлетворяване и надхвърляне очакванията на клиента на цена, която е склонен да плати, за да притежава продукта или услугата.
Качеството - определение, видове, традиционна и съвременна концепция (2от2)


По еднакъв начин ли възприемаме качеството (1от2)


28 Фев
2010

Всеки мениджър рано или късно достига до големия въпрос за качество, качествотокачеството на стоките и услугите, които предлага на пазара.  Но дали всички участници на пазара дефинират качеството по един и същ начин?

По еднакъв начин ли възприемаме качеството (1от2)


Предизвикателства пред мениджърите на XXI век


29 Дек
2009

Преди повече от 50 години, Питър Дракър, "бащата" на мениджмънта и "дядо" на традиционната маркетингова концепция, дефинира същността на мениджмънта като иновации и маркетинг.

Иновациите през XXI век

Предизвикателства пред мениджърите на XXI век


Определение за лидерство


02 Ное
2009

Изследователите на лидерството са създали теории, основани на личностни характеристики, ситуации на взаимодействие, функции, поведение, власт, визия и ценности, харизма, интелигентност и др.  И, разбира се, всяка от теориите предлага свое определение за лидерство.


Как да дефинираме лидерството тогава?
...
Бизнес лидерството е процес, който създава последователи и ги кара да искат да постигнат предварително зададените организационни цели.  Лидерството включва дейности като определяне на визията, изграждане на успешни екипи...

Определение за лидерство


« Предишна 1 2 3 4 Следваща »

Последни статии


БИЗНЕС КОНСУЛТАЦИИ
НАТИСНИ ТУК


КАЛЕНДАР НА СЕМИНАРИТЕ 2017
НАТИСНИ ТУК


Категории