Визия - определение

Визията се състои от два основни компонента.  Първият определя постоянните качества, ценности и убеждения на организацията, които не се променят с годините.  Този компонент, също така, описва основната цел за следващите поне 70-100 години.  Основната цел е главната причина за съществуването на компанията (например целта на Walt Disney: "Да правим хората щастливи.").  Вторият компонент е дефиниране на голяма дръзка цел за следващите 10-25 години.  Вероятността за успех на такава голяма дръзка цел трябва да е не повече от 60-80%, но фирмата трябва да вярва, че може да я постигне.  Много важен момент за добрата визия е описването на "жива" картина, конкретна и завладяваща, на постигнатия резултат.  Тази картина създава образ, който служителите да носят в представите си.
Визията, за разлика от мисията, е насочена изцяло към служителите на организацията.
Виж също: мисия


Делегиране - определение

В бизнес аспект, делегирането е възлагане на задача (цел), извън обичайните за съответния служител, в едно с необходимите правомощия за решаването й. Приключването на задачата (постигането на целта) слага край на правомощията. Отговорността не може да се делегира - тя си остава у възложителя и при неизпълнение по-висшестоящият ръководител следва да санкционира възложителя, а не служителя-изпълнител.


Духовна интелигентност - определение

Елизабет Дентън определя духовната интелигентност като основното желание да откриеш върховен смисъл и цел в живота си и да живееш според тях.


Дълбочина на асортимент - определение

Дълбочината на продуктовия асортимент показва колко варианта от всеки продукт са предложени в серията. (Ф. Котлер)
Виж дефиниция: Асортимент
Виж дефиниция: Взаимосвързаност на асортимент
Виж дефиниция: Дължина на асортимент
Виж дефиниция: Широчина на асортимент


Дължина на асортимент - определение

Дължината на продуктовия асортимент показва общия брой единици в даден асортимент. Можем да говорим и за средна дължина на серията. Тя се получава чрез разделяна на общата дължина на асортимента на броя на сериите. (Ф. Котлер)
Виж дефиниция: Асортимент
Виж дефиниция: Взаимосвързаност на асортимент
Виж дефиниция: Дълбочина на асортимент
Виж дефиниция: Широчина на асортимент


Евристика – определение

Евристиката е система от техники, базирани на опита, за решаване на проблеми, учене или правене на открития.  Най-разпространената техника е „проба-грешка”.  Евристиката цели да развие три основни способности:

  • подбудителна способност – откриване на проблеми и несъответствия;
  • откривателска способност – как и къде да се търсят възможни решения;
  • способност за практично решение – разрешаване на проблемите, трансформирането им в изпълними планове и програми.

Емоционална интелигентност - определение

Емоционална интелигентност e способността да се възприемат, оценяват и управляват собствените емоции, тези на друг човек или група хора. Според Дж.Уитмор (2009) тя може да бъде разделена на пет сфери: познаване на собствените емоции (самоосъзнаване), управление на собствените емоции, самомотивиране, разпознаване емоциите на другите и поддържане на взаимоотношения. Изследване на Голман показва, че емоционалната интелигентност е два пъти (66% към 34%) по-важна за успеха в работата от академичното или техническото познание.


Ефективност - определение

Ефективност (effectiveness), в бизнес аспект, е правенето и постигането на "правилните" неща, т.е. поставяне на правилните задачи за постигане на общата цел (ефекта).  Питър Дракър твърди, че ефективността е много важно умение, което "може и трябва да бъде научено".
Виж статия: Ефективност, ефективност КПД и ефикасност


Ефективност КПД - определение

Ефективност КПД (efficiency) е правенето на нещата по най-икономичен начин, с минимум ресурси.
Виж статия: 
Ефективност, ефективност КПД и ефикасност


Ефикасност - определение

Ефикасност е постигането на целта, способността да достигнем желаното количество ефект или успех.  За разлика от ефективността КПД, ефикасността не се интересува от количеството използвани ресурси за постигане на целта, а само от постигането й.
Виж статия: Ефективност, ефективност КПД и ефикасност


« Предишна 1 2 3 4 5 Следваща »

Последни статии


БИЗНЕС КОНСУЛТАЦИИ
НАТИСНИ ТУК


КАЛЕНДАР НА СЕМИНАРИТЕ 2017
НАТИСНИ ТУК


Категории