Предприемач - определение

Предприемач е човек, който за своя сметка и риск подема нова бизнес инициатива с цел печалба.  За да е успешен предприемачът трябва да открие незадоволено пазарно търсене (ниша) и да разработи и продаде продукти или услуги (или да наеме правилните хора, които да свършат тази работа), които да задоволят това търсене.
Виж статия: Предприемачът и преходът към професионален мениджмънт


Управление на маркетинга - определение

Процес на планиране и реализиране на концепцията за четирите елемента на маркетинговия микс: продуктова, ценова, дистрибуционна и комуникационна политика на продукт или услуга, създаден/а за взаимноизгодна размяна с целеви групи и удовлетворяваща целите и на клиента и на производителя. /Ф. Котлер/


Харизма - определение

Харизма се отнася до човешка черта,описвана като личен чар и магнетизъм (привлекателност), в комбинация с вродени и силно усъвършенствани възможности за междуличностна комуникация и убеждаване.  Харизматичният човек използва цялото си същество, а не само красноречие или логика, да въздейства на други човешки същества чрез личен, пряк контакт и ефективно комуникира аргумент или понятие.  Думата харизма произлиза от гръцки -"kharisma", означава "подарък", "предпочитан от/ на/ от Бог или божественото".


Чист (dry) хумор - определение

Хумор, представен без емоции или гримаси на лицето, обикновено с монотонен глас.


Широчина на асортимента - определение

Широчината на продуктовия асортимент показва колко различни продуктови серии притежава компанията. (Ф. Котлер)
Виж дефиниция: Асортимент
Виж дефиниция: Взаимосвързаност на асортимент
Виж дефиниция: Дълбочина на асортимент
Виж дефиниция: Дължина на асортимент


« Предишна 1 2 3 4 5 Следваща »

Последни статии


БИЗНЕС КОНСУЛТАЦИИ
НАТИСНИ ТУК


КАЛЕНДАР НА СЕМИНАРИТЕ 2017
НАТИСНИ ТУК


Категории