Бизнес лидерът и типовете служители

публикувано в: Въвеждащи статии

02 Апр
2011

Типизирането на служителите е един от многото инструменти, потребни на лидера за постигане на поставените цели.  Разбира се, наличието на повече инструменти не може да замени лидерските умения, но увеличава броя на възможните пътеки и шанса да бъде открит „правилният” път.
 

Предлагам на Вашето внимание 6 типа служители, описани от Филип Котлер в книгата „Маркетинг 3.0”:
 
1.   Търсещи кариера – имат нужда от ясни възможности за кариерно развитие.
 лидер, типове служители
2.   Желаещи да оставят следа – мотивират се от възможностите да оставят трайно въздействие върху компанията, да подобрят видимо и значимо процесите и организацията.
 
3.   Търсещи личен опит – търсят работа в екип и сътрудничество.
 
4.   Търсещи риск и възнаграждение – гледат на работата като място за предизвикателства, вълнуващи преживявания и отплата за постигнатото.
 
5.   Плаващите по течението – за този тип служители работата не е приоритет, те са с мнозинството и не обичат промените в работата.
 
6.   Търсещи лесни доходи при минимум усилия – за тях работата е бреме и не влагат сърце в нея.
 
Множество фактори влияят върху определянето на правилния тип служител: изповядвани ценности, индустрия, функции на отдела, в който ще работи служителят, възрастова структура на персонала, планове за развитие на фирмата и т.н.
 
Общото правило при избор на тип служители е те да бъдат максимално удовлетворени от същинските ценности на компанията.
 
Например, фирма в сферата на разработката на нови технологии е подходяща за служители тип: „търсещи риск и възнаграждение”.  Фирма, която губи пазарни позиции – за типа: „желаещи да оставят следа”.  Компания със застаряващ управленски състав следва да назначава служители тип: „търсещи кариера” и т.н.
 

Познаването на типовете служители позволява на лидера да извади от екипа си неподходящите служители, за които има вероятност да се отклонят от ценностите на фирмата и да съсипят мотивацията на подходящите служители.  Основно задължение на бизнес лидера е да изгради „правилния” за фирмата екип. Значим проблем за успешното изграждане на "правилен" екип е неговата динамичност - променящите се външна и вътрешна среда изискват съответни промени в "правилния" екип...

 

Оцени:

Подобни публикации


Коментари:

Последни статии


БИЗНЕС КОНСУЛТАЦИИ
НАТИСНИ ТУК


КАЛЕНДАР НА СЕМИНАРИТЕ 2017
НАТИСНИ ТУК


Категории