Лидерът и 5те правила за бизнес успех

публикувано в: Лидер

14 Май
2011

Стотици автори пишат за правилата, които лидерът трябва да следва, за да постигне бизнес успехи.  В зависимост от автора и детайлността им те могат да бъдат както 500, така и 5 правила.  В книгата: „100-те абсолютни закона на бизнес успеха”, Брайън Трейси свежда правилата за бизнес успех до 5.

 
Правило за бизнес успех №1
Лидерът трябва да постави фокуса върху маркетинга, продажбите и приходите.  Най-талантливите хора на фирмата трябва да работят с клиентите на фирмата, да им продават по-добрите продукти в по-големи количества.5 правила, бизнес успех
 
Правило за бизнес успех №2
Продуктите и услугите трябва да са съобразени с пазара, на който се продават, да съответстват на нуждите на клиентите и тяхната платежоспособност.
 
Правило за бизнес успех №3
Ясна посока – всеки един служител, от Управителя до хигиениста, трябва да е наясно накъде се е запътила фирмата.  Взаимодействието между различните отдели и служители трябва да е както при частите в добре смазана машина.
 
Правило за бизнес успех №4
Лидерът трябва да създаде ефективна система за счетоводна отчетност, контрол       Виждате ли инструментите на успеха?     върху разходите и управленско-
административната структура.  Слабият контрол върху разходите и администрацията е втората най-разпространена причина за неуспех на предприятията.
 
Правило за бизнес успех №5
Лидерът трябва да създаде система за непрекъснато развитие и обновяване на фирмата.  Усъвършенстването е непрекъснат процес.
 
Лидерът носи отговорността, пред колегите и организацията, да следва тези 5 правила за бизнес успех.  Лидерът периодично трябва да си осигурява свободно време, далеч от ежедневните оперативни задачи, в което да преценява дали спазва основните правила за бизнес успех...

 

Оцени:

Подобни публикации


Коментари:

Последни статии


БИЗНЕС КОНСУЛТАЦИИ
НАТИСНИ ТУК


КАЛЕНДАР НА СЕМИНАРИТЕ 2017
НАТИСНИ ТУК


Категории