Жените и мъжете бизнес лидери – прилики и разлики

публикувано в: Лидерство

04 Юни
2015

Изследване на Дивелопмънт Дименшънс Интернашънъл, 2014 твърди, че няма значима разлика между жените и мъжете бизнес лидери по отношение на лидерските им умения. Но, въпреки това, жените лидери са малцинство по високите управленски етажи. На какво се дължи тази особеност?

Една от малкото разлики между половете е нивото на увереност. Мъжете бизнес лидер считат себе си за по-ефективни лидери спрямо жените. В цитираното проучване жените бизнес лидери посочват, че отстъпват на мъжете по отношение на:

• брой чуждестранни назначения (позиции извън страната на местоживеене)
• ръководене на интернационални екипи (разположени в различни държави)
• ръководене на географски разпръснати екипи в рамките на една държава.

Бизнес лидери, които имат опит в тези „по-видими“ лидерски позиции са били повишавани по-често и по-бързо в техните организации.

 

В Природата броят на мъжете и жените е приблизително равен.  Не е ли естествено сред бизнес лидерите пропорцията да е същата?  Към 2015 година бизнес светът се доминира от мъже лидери. Повишаването дела на жените бизнес лидери в организациите води до разнообразие в мисленето и бизнес идеите, което подобрява качеството на разрешаване на проблемите и крайните бизнес резултати.  При топ 20% от проучваните фирми, критерий финансови показатели, жените бизнес лидери съставляват 37% от мениджърския състав.  При компаниите, намиращи се в най-ниските 20% по финансови показатели, жените бизнес лидери са едва 19% от висшия мениджърски състав. (виж Фиг.1. Жените лидери в по-добрите и по-слабите фирми)

жени бизнес лидери
Фиг.1. Дял на жените лидери в по-добрите и по-слабите фирми

 

Налагащият се извод е увеличаване дела на жените бизнес лидери за постигане на по-високи финансови резултати.  В изследването се разглеждат три фактора, които благоприятстват развитието на жените бизнес лидери:

1. да им бъде предоставена информация относно компетенциите, които трябва да развият, за да успеят като бизнес лидери
2. да имат писмен план за развитие на лидерски умения
3. наличие на ментор, който да ускори развитието и надгради самочувствието им (1)


Внедряването в практиката на тези три инструмента е двупосочен процес и може да бъде иницииран както от жените, стремящи се към по-високи лидерски позиции, така и от управителните тела на компаниите.


(1) - Neal, S., Boatman, J., and Miller, L. (2013), Women as Mentors: Does She or Doesn’t She? A Global Study of Businesswomen and Mentoring, Pittsburgh, PA, Development Dimensions International.
 

Оцени:

Подобни публикации


Коментари:

Последни статии


БИЗНЕС КОНСУЛТАЦИИ
НАТИСНИ ТУК


КАЛЕНДАР НА СЕМИНАРИТЕ 2017
НАТИСНИ ТУК


Категории