Тест 2. Логическо мислене - логика


17 Ное
2009

Лидер със слабо развито логическо мислене е като куц кон, върви - но бавно.  Логика е потребна навсякъде и във всичко.  Никак не е случайно, че по "нашите" земи, още от времето на Аристотел, та чак до 1968 г., в училищата се е изучавал предмет "Логика".  Логиката често е враг на тоталитарните системи за управление на обществото и фирмата (но да не се отклоняваме повече ).

В теста трябва да определите правилността на умозаключенията, направени на основата на едно или няколко твърдения.  Реалната дейстителност няма никакво значение.  Твърденията в теста създават нова реалност, която трябва да предопредели логичния отговор.  Възможно е да има повече от един правилен отговор или въобще да няма правилен отговор.  Времето за решаване на 12-те задачи е 8 минути.

Вземете лист и ПП (пособие за писане), настройте аларма за 8 минути.  Прочетете повторно предходния параграф, с условията.  Желаем успех!

 

1.  Някои делфини са кораби.  Някои кораби свирят на окарина.
     Следователно някои делфини свирят на окарина.
          а/  правилно
          б/  неправилно

 

2.  Някои мечки са джуджета.  Всички джуджета обичат да рисуват. 
     Следователно всички мечки обичат да рисуват.
          а/  правилно
          б/  неправилно

 

3.  Всички елени могат да плуват.  Всички телефони са елени.
     Следователно всички телефони могат да плуват.
          а/  правилно
          б/  неправилно

 

4.  Никой не може да стане мениджър, ако е красив.  Всички хора са красиви.
     Следователно никой не може да стане мениджър.
          а/  правилно
          б/  неправилно

 

5.  Козите и овцете изглеждат съвършено еднакви.
     Две стада никога не изглеждат еднакви.
     Следователно козите и овцете не са две стада.
          а/  правилно
          б/  неправилно

 

6.  Всички сови колекционират марки.
     Някои колекционери на марки стоят в клетки.
     Следователно някои сови стоят в клетки за птици.
          а/  правилно
          б/  неправилно

 

7.  Всички акули не могат да плуват.  Всички акули имат криле.
          а/  акулите без криле не могат да плуват
          б/  някои акули нямат криле
          в/  всички акули, които имат криле, не могат да плуват
          г/  акулите не могат да плуват, защото имат криле
          д/  акулите не могат да плуват и те нямат криле

 

8.  Само лошите хора злословят и лъжат.  Дездемона е лоша.
          а/  Дездемона не лъже
          б/  Дездемона не злослови
          в/  Дездемона злослови
          г/  Дездемона злослови и лъже

 

9.  Дънерите пият водка.   Дънерите са сини животни.
          а/  всички сини животни са дънери
          б/  всички сини животни пият водка
          в/  дънерите, които пият уиски, са сини животни
          г/  някои дънери пият водка

 

10. Някои хора са марсианци.  Марсианците са с три ръце.
          а/  някои хора имат по три ръце
          б/  марсианците с две ръце понякога са хора
          в/  марсианци - това са хора с три ръце
          г/  хората с две ръце не са марсианци
          д/  марсианците, които са хора, понякога са с три ръце
 


  11. Добрите мениджъри растат по дърветата.
       Лошите мениджъри могат да пият.
          а/  лошите мениджъри не растат по дърветата
          б/  някои добри мениджъри са лоши, защото могат да пият
          в/  лошите мениджъри растат по дърветата
          г/  добрите мениджъри, които могат да пеят, могат и да пият
          д/  някои лоши мениджъри не могат да пият

 

12. Всеки ромб е кръгъл.  Всички ромбове са жълти.
          а/  жълтите ромбове имат кръгли ъгли
          б/  съществуват ромбове с жълти ъгли
          в/  съществуват кръгли жълти ъгли
          г/  съществуват ромбове с кръгли ъгли
          д/  ромбовете и ъглите са жълти и кръгли
 

 

Ха, сега да видим кой кум, кой сват и кой на булката брат?
Напомняме, че една птичка пролет не прави и следователно един тест не може да даде достатъчно достоверна информация за логиката ти.  Но все пак е ориентир.  А,на лидерите често им се налага да работят с ориентири.

 

Оценка на резултатите:

За всеки верен отговор получаваш по 1 точка. 
 3 - 6 точки, необходимо е да развиваш своята логика. 
 7 -10 точки, справил си се добре, притежаваш нормално развита логика. 
11-12 точки, ти си отличник! Поздравления!  Умееш да виждаш същината на ситуациите и да предвиждаш поведението на хората около теб.
 

отговорите:
1-б;   2-б;   3-а;   4-а;   5-б;   6-б;   7-в;   8-нито един;   9-в,г;   10-а;
11-нито един;   12-нито един.

 

Оцени:

Подобни публикации


Коментари:

(#1) Dido написа:

05:41 ч. на 12.02.2010 год.

Ха, много интересен тест ;] След като го направих, проверих и си обясних грешките, има само едно, което не разбирам и то е 4-ти въпрос. Моля някой да сподели логиката зад решаването му!

(#2) Влад написа:

12:42 ч. на 12.02.2010 год.

Здравей Дидо! Според условието красивите не могат да станат мениджъри. Но, пак според условието, всички са красиви. Щом всички са красиви не остава никой, който да стане мениджър.

(#3) Dido написа:

16:49 ч. на 12.02.2010 год.

Да, и аз реших, че обяснението е такова. Но докато правих теста разсъждавах по друг начин. Само дано да успея да го обясня :D Та: "Никой не може да стане мениджър, ако е красив. Всички хора са красиви. Следователно никой не може да стане мениджър." Като разсъждаваме върху понятията изключваме тяхното значение в 'реалността', както е зададено в условието. Следователно аз тълкувах така: 1. "Никой не може да стане мениджър, ако е красив" - с други думи никой човек, никой банан, никой самолет не може да стане мениджър, ако е красив. Умишлено не обвързвам 'никой' само с хора, защото ми се струва, че няма такава зададена логическа връзка, която да казва изрично, че става въпрос само за 'хора'. 2. "Всички хора са красиви" - следователно - Никой ЧОВЕК не може да стане мениджър. Но пък някой грозен слон може, от гледна точка на зададените твърдения! Реално липсата на 'човек' в 'Никой не може да стане мениджър' прави твърдението неправилно! Хаха, какво мислиш по въпроса, мен това много ме забавлява :D

(#4) Влад написа:

20:59 ч. на 12.02.2010 год.

Да ти призная и аз като го решавах се поколебах по същата причина. Но забелязах, че при тази хипотеза няма никаква връзка между първите 2 изречения. А в другите примери винаги има някаква зависимост между двете изречения.

(#5) Dido написа:

00:09 ч. на 13.02.2010 год.

Хм, напротив, зависимост има. Ако приемеш, че 'никой' се отнася само за 'хора' => твърдението е правилно. Ако обаче не ограничаваш значението му => не е правилно. Двете значения зависят едно от друго и от там отговора. От друга страна, да разгледаме 8-ми: тук пак става въпрос дали ще обвържеш 'Дездемона' с 'хора'. Принципът е същият като при 4.

(#6) Влад написа:

09:02 ч. на 13.02.2010 год.

8 го бях сбъркал, когато решавах теста. Мисля, че си прав!! Надълбоко си се разровил и не си оставяш магарето в калта. Това е добре! Ако го съчетаеш с висока производителност ще си желан мениджър в добрите фирми.

(#7) Илиева написа:

11:50 ч. на 28.10.2010 год.

Прост силогизъм е т.4. При положение че едната от предпоставките е частно съждение то и извода е такъв. Обратното прави извода невалиден!

(#8) Влад написа:

20:25 ч. на 28.10.2010 год.

Илиева, въртях, суках и все излиза, че си права. Остава ми само да го кажа гласно - права си! Завинаги! :)

(#9) alen написа:

00:11 ч. на 24.11.2010 год.

аха ясно значи след като аз съм обвързал Дездемона с "хора" аз съм сгрешил така ли? извинявай ама нещо куца ...

(#10) alen написа:

00:15 ч. на 24.11.2010 год.

може ли някой да ми обясни логиката на 8?

(#11) Владислав написа:

23:08 ч. на 26.11.2010 год.

Alen, правилно си схванал логиката на 8. Никъде в условието на 8 не казано, че Дездемона е човек. Защо Дездемона да не е името на котката? Примерър ми не е достатъчно добър...Практически между двете изречения в условието няма връзка, което е най-важният критерий за нас.

(#12) Misha написа:

16:17 ч. на 07.12.2010 год.

Не се замислих, че Дездемона може да не е човек, но мисля, че пак разсъждавах правилно. Дори и Дездемона да е човек. Първото твърдение е, че САМО лошите хора злословят и лъжат, а не че всички лоши хора го правят. Т.е. Дездемона може да е то лошите хора, които крадат, но не е задължително да е от лошите хора, които злословят и лъжат. Т.е. нито едно умозаключение не е правдоподобно! Единственото умозаключение, което може да се направи е, че хората, които злословят и лъжат са лоши..

Последни статии


БИЗНЕС КОНСУЛТАЦИИ
НАТИСНИ ТУК


КАЛЕНДАР НА СЕМИНАРИТЕ 2017
НАТИСНИ ТУК


Категории