5 принципа на система за трудово възнаграждение

публикувано в: Лидерство

01 Сеп
2010

Системата за трудово възнаграждение е един от многото елементи, които пряко влияят върху успеха на фирмата.  За съжаление, не съществува ефективна универсална система, приложима към спецификата на различните видове бизнес и личности.  Но съществуват принципи, които отличават по-добрите системи за трудово възнаграждение:

 
Принцип 1. Ясно дефиниране на отличното представяне.

Каквато и система за трудово възнаграждение да прилагате при евентуално оповестяване на заплатите освен обичайните недоволни – колегите с по-ниски заплати – недоволни ще има и сред тези, с по-високо трудово възнаграждение.  Последните ще недоволстват, че получават само Х пари повече от новопостъпилите... Обективната предпоставка за подобно поведение е липсата на ясна представа у всеки служител кои резултати са отлични.  Задължение на мениджърите е да разгласяват критериите за отлично представяне по такъв начин, че всеки един член на колектива да има ясна представа за изключителното представяне.
 
 
Принцип 2. Възнаграждението трябва да е пряко свързано с поставените цели.

Най-честата грешка е даване приоритет на дългосрочните цели, а определяне на заплащането на база на текущата печалба.
 
 
Принцип 3. Щом служител може да бъде съкратен за слабо представяне, то той трябва да може да „забогатее” при отлично представяне.трудово възнаграждение, мениджъри

Колегите, които имат резултати над отличното представяне следва да получават прилични заплати – такива, които им позволяват да изхранват цялото си семейство само с тяхната заплата.
 
 
Принцип 4. Извънредни възнаграждения.

Системата за трудово възнаграждение трябва да позволява допълнителни плащания „за заслуги”.  Едни от най-пренебрегваните заслуги са за обучение на новопостъпващи.  Ако имате в отдела/фирмата служители, които обучават добре, задължително ги награждавайте – те градят духа на компанията . Тъкмо желанието на хората да дадат повече от себе си, отколкото изискват трудовите им задължения, отличава великите компании от обикновените.
 

Принцип 5. Признание.

Използвайте всяко увеличение на трудовото възнаграждение или премия лично да засвидетелствате признание спрямо приноса на наградените.  Лоялност с пари не се купува! Лоялност се печели с принципност и справедливо отношение.

 

Оцени:

Подобни публикации


Коментари:

Последни статии


БИЗНЕС КОНСУЛТАЦИИ
НАТИСНИ ТУК


КАЛЕНДАР НА СЕМИНАРИТЕ 2017
НАТИСНИ ТУК


Категории