Правила и условия

Academy-for-leaders ви приветства!

Това са нашите правила и условия за ползване.   Ползването на сайта се счита за приемане на настоящите правила и условия.

Някои раздели на Academy-for-leaders изискват регистрация.  С попълването на формуляра за регистрация и въвеждането на Вашия имейл адрес и парола,  
с абонирането за някоя от нашите услуги като електронна поща, Ezine, RSS, Вие приемате настоящите правила и условия.  Преди да се регистрирате, препоръчваме да прочетете нашата политика за
конфиденциалност.

Всички промени, които правим за реда и условията ще бъдат отразени на тази страница.


1.  Регистрация и прекратяването й

Когато се регистрирате, Вие се регистрирате като частно лице.  Ние Ви осигуряваме достъп до съответните раздели на сайта, чрез Вашия имейл адрес и парола, при условие, че:

 • имейл адреса и паролата са лично за Вас и не могат да се използват от някой друг за достъп до Academy-for-leaders; 

 • няма да извършвате действия, които биха помогнали на нерегистриран потребител да получи достъп до кой да е раздел с регистрация на Academy-for-leaders; 
   
 • няма злонамерено да създавате допълнителни акаунти за злоупотреба с функционалността на сайта , за други потребители или за да представите себе си като друг потребител; 
   
 • ще се съобразявате с настоящите правила и условия; 
   
 • ако по някаква причина счетем, че не сте се съобразили с тези изисквания, ние можем, по наше усмотрение, незабавно и без  предварително известие, да прекратим достъпа Ви до разделите с регистрация на Academy-for-leader.

В останалите случаи, ако искаме да прекратим настоящето споразумение, ние ще Ви известим на посочения при регистрацията Ви имейл.   


2.  Използване на материали от Academy-for-leaders

За целите на настоящето споразумение, под "материал" разбираме материал, включително и без ограничение, текст, видео, графичен и звуков материал, публикуван на страниците на Academy-for-leaders, независимо дали авторско право е на Academy-for-leaders или на трета страна.

Можете да сваляте и отпечатвате извадки от материалите и да правите копия на същите само и единствено за Ваша лична и некомерсиална употреба.  Нямате право да изтеглите или разпечатвате от Academy-for-leaders материали или извадки от него, по-систематичен начин, така че да се създадете база данни в електронен вид или на хартия, съдържаща целия материал или на част от него.

Нямате право да възпроизвеждате части от Academy-for-leaders или материала, или да го прехвърляте или складирате в друг уеб сайт, или да разпространявате части от материала в някаква друга форма, освен ако не сме посочили, че можете да го направите.

При определени обстоятелства бихме могли да Ви дадем съгласие да разпространявате или възпроизвеждате части от Academy-for-leaders.  Моля, по този въпрос пишете на e-мейл
my@academy-for-leaders.com

 


3.  Материали от съмишленици и партньори

Ще видите, рекламни материали и статии, предоставени от трети страни на Academy-for-leaders. Тези трети лица са единствено отговорни за съдържанието, което те ни предоставят, както и за съответствието му спрямо приложимото законодателство. Ние не носим отговорност и за съдържанието на рекламните материали, включително и без ограничение, всяка грешка, пропуск или неточност в тях.

Ако желаете да рекламирате в Academy-for-leaders, моля пишете
my@academy-for-leaders.com .


4
.  Публикации в Academy-for-leaders.

Потребителите на сайта могат да представят материали за публикуване.

Ако искате да предоставите материали за публикуване в Academy-for-leaders , можете да го направите при следните правила и условия:

 • публикуването на материала, който предоставяте ще бъде единствено по наше усмотрение.  Ние си запазваме правото да направим несъществени допълнения и съкращения на текста или графиките преди публикуването им, или да откажем публикуван;

 • Вие гарантирате, че всеки материал, който ни предоставяте Ваша автентична разработка и, че сте собственик на авторското право и всякакви други свързани права; 

 • Вие гарантирате, че материала, който ни предоставяте не злоупотребява, не обижда, не клевети трети лица, или по друг начин не влиза в противоречие със закона;

 • Вие ни предоставяте безвъзмездно неексклузивни, неограничени във времето и по света права да публикуваме материалите Ви във всякакъв формат, включително и без ограничение за печат и електронен формат;

 • Вие разбирате, че всяко нарушение на тези правила и условия може да ни причини щети или загуби и Вие се съгласявате да ни обезщетите напълно и без давност срещу  задължения, разходи, загуби, щети или вреди, включително и последващи загуби, причинени ни от трети страни в резултат на публикуване на Ваш материал. 

 

5.  Отговорност

До степента, позволена в законодателството, не поемаме никаква отговорност за никое твърдение в материалите.  Вие не трябва да разчитате на никое изявление, публикувано в Academy-for-leaders, без предварително да сте се допитали до специалист за получаване на професионален съвет.

За да избегнем всяко объркване, ние няма да носим отговорност за вреди, причинени в резултат на Ваше действие или бездействие, което е провокирано от гледане, четене или слушане на материали от Academy-for-leaders или части от него.


Ще имате достъп до други сайтове, чрез препратки от Academy-for-leaders.  Ние не сме отговорни по никакъв начин за съдържанието им.

Ние не даваме никакви гаранции от всякакъв вид относно Academy-for-leaders или материалите в него.  По-конкретно, не гарантираме, че сайта Academy-for-leaders или към някоя от част от съдържанието му е без вируси.  Трябва да изградите своя собствена система от предпазни мерки в това отношение, тъй като ние не носим отговорност за заразяване с вируси или други подобни, които биха могли да увредят Вашия софтуер или хардуер. 

 

Въпреки, че правим всичко възможно да осигурим постоянен, денонощен достъп до Academy-for-leaders, не можем да гарантираме това.  Ние не носим  отговорност за прекъсване или забавяне на достъпа.

 

 

6.  Конфиденциалност

Моля, прочетете нашата политика на
конфиденциалност за подробности относно начина, по който защитаваме Вашите лични данни.

 

 

7.  Приложимо право и юрисдикция

Това споразумение се регулира от законите в Република България и страните се споразумяват да се подчиняват на изключителната компетентност на българските съдилища.

 

 

21 октомври 2009

Academy-for-leaders

 

 

Последни статии


БИЗНЕС КОНСУЛТАЦИИ
НАТИСНИ ТУК


КАЛЕНДАР НА СЕМИНАРИТЕ 2017
НАТИСНИ ТУК


Категории