П2

ТРЕНИНГ НА 2 юни 2017 (петък)

Ораторски и презентационни умения
за високи успехи

 

Световноизвестният Дейл Карнеги твърди: “Професионалната изява, общественото и личното удовлетворение зависят до голяма степен от способността на дадена личност да общува и успешно да предава на другите желанията и убежденията си.  

Днес, когато живеем в атмосфера на напрежение, безпокойство и несигурност, повече от всякога ни е нужно да поддържаме каналите на общуване между хората открити.“

Заменете стеснителността със самоувереност. Научете как да се изразявате убедително, да предизвиквате определена реакция, да информирате, да впечатлявате!

 

Снимка: Петото издание на семинара, 8 февруари 2016

На тренинга, чрез множество упражнения, ще учим и практикуваме следните ораторски и презентационни умения:

 • как да бъдем ефективни говорители, въздействащи оратори и успешни презентатори
 • как да изглеждаме уверени
 • как да се справяме с притесненията преди и по време на речта
 • как да запомним подготвеното изказване
 • как да грабнем и как да задържим вниманието на слушателите от началото до края на речта
 • как да структурираме речта
 • как да ползваме реторични техники и похвати за убеждаване, въздействане и манипулиране
 • как да въздействаме чрез езика на тялото (невербална комуникация)
 • как да управляваме гласа (паравербална комуникация: сила, тембър, дикция, височина, темп, паузи, ударение)
 • какво да съдържат слайдовете
 • как да подбираме "съвместими" цветове
 

Четири реторични въпроса за значението на ораторските и презентационните умения за постигане на успех:

 1. Кого повишават първо мениджърите: най-способните служители или умеещите да се презентират, да представят своите постижения по запомнящ се начин?
 2. При бизнес преговори клиентът избира доставчика, предложил най-ниска цена или доставчика, спечелил доверието му посредством презентационни, ораторски умения и подходящ продукт?
 3. Победител в диспута е цитиралият повече научни факти или спечелилият одобрението на слушателите/зрителите?
 4. Хората гласуват за по-способните кандидат депутати или за тези с по-добри ораторски умения?

Отзиви на участници в тренинга:

"Присъствах на семинара "Ораторски и презентационни умения".  Впечатли ме преобладаващо практическата насоченост на семинара, конкретните препоръки и коментари към всеки участник и добрата организация."

Nevena Kafedjieva
DG Consulting ltd

Записвам се...

Част от инструментите в тренинга:тренинг ораторски умения

 • кондензирани теоретични постановки
 • множество практически упражнения (индивидуални изказвания, дискусии, ролеви игри при ограничения във времето)
 • въздействащи техники за вербално, паравербално и невербално поведение на презентатора
 • видео упражнения
 • материали за предварителна подготовка за тренинг
 • след тренинга обучителят ще изготви индивидуален профил на всеки участник за ораторските възможности и препоръки за усъвършенстване в бъдеще.
 
Обучител:        проф., дфн, Иванка Мавродиева
Участници:       до 10
Времетраене:   от 09:30 ч. до 17:00 ч., осигурен обяд, кафе паузи и напитки
Адрес:              София, Suite Hotel Sofia, София 1700, "ул. "Д-р Йордан Йосифов", 1А


Записвам се за семинара...

Обучителят: проф., дфн, Иванка Мавродиева
 
Иванка Мавродиева, професор, д.ф.н., д-р, е преподавател в Софийския университет по реторика, бизнес комуникация, връзки с обществеността и академично писане.
 
Проф. Мавродиева е предпочитан от медиите в България анализатор на речи на президенти, министри и световноизвестни публични фигури, ПР консултант на висши мениджъри и държавни лица.
 
Главен редактор на електронното научно списание „Реторика и комуникации” http://rhetoric.bg/ .
 
Член на борда на Европейската асоциация по реторика http://eusorhet.eu/ .
Магистър по българска филология и връзки с обществеността.
 
Преподавател, изследовател, блогър www.mavrodieva.blogspot.com, www.mavrodieva.wordpress.com, обучител, приемащ реториката като древна и витална наука; комуникацията като реализираща се в различни области: от бизнеса  до Web 3.0.
 
Проф. Мавродиева е автор на книгите:
 • „Как да презентираме успешно?” (2007)
 • "Реторика и пъблик рилейшънс" (2013)
 •  „Интервю за работа” (2002)
 •  „Виртуална реторика: от блоговете до социалните мрежи” (2010)
 • „Академично писане” (2005)
 • „Академична комуникация” (2010) - в съавторство с Й. Тишева
 • „Политическата реторика в България: от митингите до Web 2.0 (1989-2012)” (2012)
 • „Парламентарното красноречие в България в XVIII, XIX и XX ОНС” (2001)
Автор на 80 статии в научни списания и сборници.
Съставител е на два сборника и една христоматия с ораторски речи: „Съвременни реторически практики” (2010), „Образци на съвременното красноречие” (2010),  „Комуникации във виртуална среда” (2010).
 

Записвам се...

Отзиви на участници в тренинга:

"Казвам се Ружена Димитрова и работя в неправителствения сектор. По професия съм социален работник в сферата на детските права.  От дълго време за мен интерес представляваше реториката - изкуството да говориш убедително пред публика от всякакъв вид: пред група деца, пред хора в неравностойно положение, пред колеги, пред преподаватели, пред журналисти.  Така както древногръцката философска школа, наречена Академия, известна наред с всичко и с най-добрите си учители на ораторското изкуство, така и "Академия за лидери" отговори на личната ми потребност да се науча да се изразявам убедително пред разностранна аудитория със семинара по Ораторски и презентационни умения, който организира.

От участието си в него разбрах, че ораторството и презентационните умения не са единствено и само въпрос на практически опит, те имат своите особености, които са разковничето на това човек да бъде много по-уверен, убедителен и правилно възприет, когато говори пред публика."

Ружена Димитрова,
Социален работник
член на СНЦ "ЖАНЕТА" гр. Разград

 

Записвам се за тренинга с проф. Мавродиева...

 

Цени:

семинар академия за лидери, 195-250-300
1 - Цена ранно записване важи до 9 май 2017 г.
2 - Участникът има право да
зададе казус, който ще бъде обсъден през
     призмата на всяка една от темите на семинара
; водещият концентрира
     примерите в бизнес сектора на ВИП участника.
 
 
Академия за лидери избра проф. Мавродиева за обучител по темата „Ораторски и презентационни умения за високи успехи“ по следните причини:
 • безспорен капацитет в академичните среди
 • дългогодишен практически опит в журналистиката
 • вдъхновяващ водещ на семинарни обучения

За успешен тренинг са нужни 3 неща:

 • опитен обучител
 • качествено съдържание и
 • мотивирани участници
Академия за лидери осигурява опитния обучител и качественото съдържание.
 
Вие осигурявате мотивираните за успех участници.
 
Дайте шанс на Вашия успех като участвате активно в тренинга!
 
 

Записвам се за тренинга с проф. Мавродиева...


За допълнителна информация:
my@academy-for-leaders.com
тел.: 0 888 013 888, 0 882 081 166
Академия за лидери

Записване, право на участие, прехвърляне и отказ

Като потвърждение за успешно записване, запазване на място, получавате имейл от Академия за Лидери, в отговор на попълнена от Вас Регистрационна форма или телефонно обаждане.  Право на участие в семинара, за посочените в Регистрационната форма лица, възниква след заплащане съответната такса.  Прехвърляне на друго лице правото на участие в семинара се извършва с автоматичното потвърждение за получаването на изпратен от Вас до Академия за Лидери имейл, съдържащ имената на новия участник.  Отказ от участие е възможно да бъде направен над три работни преди датата на семинара, при което се удържат десет процента от таксата за участие, като административни и банкови разноски.  При отказ от участие три или по-малко работни  дни преди датата на събитието заплатената такса не се възстановя, а участието може да бъде прехвърлено за друг семинар на Академия за Лидери през следващите 180 дни.  При отмяна на семинар, заплатената такса се възстановява в пълен размер.

 
Академия за лидери помага на личности и фирми да постигат по-високи резултати!
Консултации - Менторство - Семинари

 

Последни статии


БИЗНЕС КОНСУЛТАЦИИ
НАТИСНИ ТУК


КАЛЕНДАР НА СЕМИНАРИТЕ 2017
НАТИСНИ ТУК


Категории