Бизнес шеги

Шега 15: Пътят към върха

Пуякът разговарял с бика:

– Как ми се иска да полетя и да кацна на това дърво – въздишал той – но не ми достигат способности, сила.
– Защо не клъвнеш малко от фекалиите ми – предложил бикът – те са богати на енергия, ще ти дадат сила.

Пуякът хапнал малко и почувствал, че бикът е прав – вече имал енергия и успял да достигне най-долният клон на дървото. На следващият ден, след като си похапнал още от чудодейната смес, той кацнал на по-горен клон. Най-сетне, няколко дни по-късно, пуякът гордо се перчил и вдигал врява от върха на дървото.

Не след дълго бил забелязан от преминаващ ловец, който го свалил с един изстрел на пушката си.

Бизнес поука: Лайняните номера могат да ви изведат на върха, но не и да ви задържат там.

Шега 14: Женски и мъжки мозък

Колеги отиват на свиждане в болницата на шефа, комуто докторите ще правят мозъчна трансплантация. От любопитство попитали колко струва мозъка. Докторът отговорил:
–  Женският мозък струва 30 000 лв., а мъжкият – 60 000 лв.
–  А, защо мъжкият е два пъти по-скъп? – ехидно попитал един от мъжете.
–  Как защо? Женският мозък е ползван, а мъжкият и след 100 години е като нов.
Поука: Не приемайте първото си впечатление като необорим факт!

Шега 13:  Смисълът на общуването

Сократ срещнал познат, който развълнувано му казал:
– Знаеш ли какво чух за един от вашите студенти?
– Един момент – отговорил Сократ.
– Преди да продължиш, искам да ми отговориш честно на три въпроса. Първият е за истината.  Сигурен ли си, че това, което ще ми кажеш е вярно?
– О, не – казал човекът. – Всъщност, аз само случайно дочух …
– Значи не знаеш дали това, което искаш дами кажеш е вярно – промърморил Сократ. – Вторият въпрос е относно добрина
Това, което предстои да ми кажеш, нещо добро ли е за моя студент?
– Не, напротив …
– И така – прекъснал го Сократ. – Искаш да ми кажеш нещо лошо за моя студент, въпреки че не знаеш дали това е вярно ?
Познатият виновно повдигнал рамене. Сократ продължил:
– Третият въпрос е за полезност.  Това, което искаш да ми кажеш за моя ученик ще бъде ли полезно за мен въобще?
– Амиии…, не!  Не съвсем …!
– Е-е? – заключил Сократ.  Ако това, което искаш да ми кажеш не е нито вярно, нито добро, нито дори полезно, защото тогава искаш да ми го кажеш?
Човекът потънал в срам.

(В наши дни, обаче, мислено ще те укори и ще търси възмездие. На 70 годишна възраст Сократ е бил обвинен от управляващите за развращаване на младежта и въвеждане на нови богове и осъден на смърт чрез отравяне – възвишените люде са неудобни на посредствените).

Шега 12: Маркетингови похвати

Виждате ослепителна красавица по време на конференция.  Можете да използвате една от следните маркетингови техники, за да я спечелите:
1. Отивате до нея и й казвате: „Аз съм много богат. Ожени се за мен!“ – Това е директен маркетинг.
2. Един от вашите колеги отива при нея, посочва Ви и казва: „Той е много богат. Омъжи за него.“ – Това е реклама.
3. Намирате телефонния й номер. На следващия ден й се обаждате и й казвате: „Аз съм много богат. Ожени се за мен.“ – Това е телемаркетинг.
4. Изпъчвате се, намествате вратовръзката, отивате до нея, наливате й минерална вода, подавате й писалката, след като тя я изтърве,
предлагате да я закарате до тях, и след това казвате: „Между другото, аз съм много богат. Ще омъжиш ли за мен?“ – Това са връзки с обществеността (Public relations).
5. Тя се приближава до вас и казва: „Вие сте много богат.“ – Това е разпознаване на марката.
6. Отивате до нея и казвате: „Аз съм много богат. Ожени се за мен!“ Тя ви „дарява” с една плестница. – Това е обратната връзка на потребителите!

Шега 11: Кой е по-интелигентен

Овчар пресича автомобилен път със стадото си.  В този момент пристига мерцедес.  От него слиза мъж в костюм и казва:
– Ще ми подариш ли една овца, ако позная колко са без да гледам към тях?.
– Ще ти подаря – отговаря невярващият овчар.
Мъжът вади лаптоп, сателитна чиния и принтер. Започва да щрака по клавишите и след 15 минути разпечатва 40 страници:
– Имаш точно 143 овце.
Овчарят се шашардисал и с болка на сърцето промълвил:
– Избери си една овца!
Костюмарът сложил овцата в багажника и решава да си тръгне, обаче овчаря го спира и пита:
– Ако, аз позная какво работиш ще ми върнеш ли овцата?
– Става, но нямаш никакъв шанс – ухилил се мъжът.
– Ти си консултант.
– Как позна? – зяпнал костюмарът.
– Много лесно!  Първо: идваш без никой да те е канил;  второ: казваш ми нещо, което аз и без теб  знам и трето – взе кучето ми вместо овца.