Вродени лидерски умения

С развитието на генното инженерство почти не останаха белези, които да не могат да бъдат модифицирани.  Под вродени черти и умения за изграждане на добър бизнес лидер имаме предвид и такива, които е изключително трудно или почти невъзможно да развием след като сме оформили своята личност.

В статията „Качествата на великия лидер“ разгледахме 6-те най-важни качества за един успешен бизнес лидер:

  1. страст – отдадени на това, което вършат;
  2. решителност – навременно решаване на трудните проблеми;
  3. жизненост – силна вътрешна енергия;
  4. харизматичност – да зарежда с енергия околните, да ги вдъхновява;
  5. бизнес морал – принципност и почтеност;
  6. ефективност – постигане на високи резултати.

Според нас, най-безспорното вродено качество е жизнеността (златната аура, мощната вътрешна енергия).  Трудно се намират такива люде.  А не са ни познати методи за преобразуване на меланхоличен тип личност в силно енергична неуморна холерична личност.  Човек или се ражда с огромен заряд, или го няма.  Истинските лидери притежават този огромен заряд и ако доближим крушка до тях – ще светне .

Харизматичността, умението да вдъхновяваме, е в силна зависимост от жизнеността.  Та как бихме могли да заредим околните, ако самите нямаме голям заряд?  Съществуват техники, способстващи мотивирането на екипа, но за вдъхновяването му е нужен дух, енергия, които отново или ги имаш или ги нямаш.

Решителността – вероятно най-спорното – е умение, което може да бъде придобито.  Но според нас само през първите 15-20 години от живота ни!  Ако сме на 30 и сме недостатъчно решителни, то надали ще успеем да се променим за в бъдеще.  Силата на навика е толкова голяма, че само голямо сътресение може да ни извади от крепостта на улегналия ни характер.  По причина, че ръководителите като правило са над 20 годишни приехме, че за тях решителността е вродена черта.

По наше мнение ефективността, бизнес морала и страстта са обучаеми, могат да бъдат придобити от всеки.  Като страстта е функция на умението ни да бъдем реалисти относно себе си и да изберем професия, която харесваме.

Много хора с лидерски потенциал така и не го разкриват.  Задължение на всеки ръководител е да открива служители с лидерски потенциал и да ги развива.  Но как да разпознаваме лидерския потенциал у заобикалящите ни?  Нека разгледаме един елементарен пример: две деца от детската градина до нас на възраст 4 години:

Хриси Ками
оставя мама да й сгъне пижамката сама си сгъва пижамката
оставя мама да й избере дрешки за градината сама избира дрешки за градината
мама помага в обличането, макар да може и самичка не позволява на друг да я облича
когато падне – плаче и чака да я вдигнат когато падне – плаче, но става сама
не може да си връзва обувките и не опитва не може да си връзва обувките, но всеки път опитва

Имате възможност да инвестирате по един час от своето време за обучение на едно от децата.  Кое ще изберете (при условие, че нито едното не е Ваше)?  Ками, със сигурност, има ген за самостоятелност.  Но и с още по-голяма сигурност родителите й я подтикват да върши нещата самостоятелно, т.е. развиват я.  С голяма вероятност Ками ще развие и решителност, кураж да взема решения по-рано от Хриси…

Вглеждане в хората около нас и сравняване на видяното с еталона „велик лидер“ ни помага да открием служители с лидерски потенциал.  Оценяване величаната на този потенциал е съвсем друга трудна задача.

Още по-трудно е да оценим себе си.  Лесният начин е да имаме добър познат, откровен до болка, при късмет той да е нашия ментор.  Идеалният вариант е да ни е и колега.  Но за повечето от нас огледалото е единствения откровен парньор, който не лъже, не се умилква (защото не говори).  И трудното остава за нас .

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *