В1

Вечерен курс 
8 самостоятелни модула

Лидерски умения за практикуващи мениджъри

В зависимост от своите интереси всеки участник има възможност:

  • да посети само избраните от него модули
  • да практикува ръководни умения в защитена среда
  • да придобие ново знание и самочувствие, които
  • да приложи в практиката за постигане на още по-високи резултати

Модул 1:  КОМУНИКАЦИОННИ УМЕНИЯ
17.11.2016, четвъртък

Комуникационните умения „ръководител–служител“, ключова предпоставка за успеха на бизнес ръководителя от ХХI век.  Елементи и етапи на комуникационния процес.  Силата на езика на тялото.  Първото впечатление и действителността.  Как да създадем положително първо впечатление и да определим тона на разговора. Съзнание и подсъзнание, емоции и разум.  Защо не слушаме?  Как да слушаме повече?  Правила за ефективна комуникация.  Методи ПУВ и ПОЛЕКА. Три техники за аргументация.  Петте типа личности според начина на възприемане на информация.  Стилове и взаимодействия.  Тест „Какъв е моят стил“.  Три типа личности според комуникационният им стил.  Ролеви игри и упражнения.  Взаимодействие с различни стилове на поведение.

Модул 2:  НАЙ-ВАЖНИТЕ МЕНИДЖЪРСКИ ИНСТРУМЕНТИ
21.11.2016, понеделник

Три управленски инструмента за постигане на високи резултати чрез хората: целеполагане – подходи PURE, SMART, SMARTER, CLEAR, последствия ако нямаме цел, шаблон за целеполагане; похвала – предпоставки за ефективност, примери, модел за изказване на ефективна похвала; порицание – защо е необходимо, базови правила, методика за градивно порицаване, аргументация за ефективността й.  Тест „Умения за навременни и обосновани решения“.  Ролеви игри и упражнения.   Управленски казус „Несправедливо наказан“ и анализ.  Четирите измерения на управленските знания и умения.

Модул 3:  УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ
24.11.2016, четвъртък

Управление на конфликти.  Тест „Умения за ръководене на хора“ .  Признаци за предстоящи конфликти.  Природа на конфликта и причини за възникване.  Видове конфликти според причината и резултата. Стратегии за предотвратяване на конфликти. Умения за разрешаване на конфликти.  Стратегии за разрешаване на конфликти.  Стратегии при междуличностни конфликти. Тест „Отношението ми към хората“.   Двадесет ситуации от практиката с коментари.  Постъпков модел за разрешаване на конфликти.  Управленски казус „Молба за търсене на работа в друга фирма“ и анализ.

Форма за записване за участие..

Модул 4:  МОТИВИРАНЕ НА ЕКИП
28.11.2016, понеделник

Мотивиране на екипа – теории, принципи, комуникационни модели ПУВ, ПОЛЕКА , примери и упражнения.  Теории на очакванията, на Маслоу, на Макгрегър, на Алдерфер, на Саин. Разбиране за човешкото поведение.  Презумпции, които ни пречат и фундаменталният проблем. 12 типа мениджърски грешки, ежедневно демотивиращи служителите. Правила, добри практики и препоръки при мотивиране на колеги.  Мотивацията като процес. Тест „Резултати или взаимоотношения“.  6 примера за действащи мотиватори. 6 правила за мотивиране.  5 препоръки при мотивиране на колеги.

Модул 5:  ПРИОРЕТИЗИРАНЕ и ДЕЛЕГИРАНЕ
01.12.2016, четвъртък

Приоретизиране на дейностите за постигане на максимална ефективност.  Модел „важност – спешност“.  Модел АБВ. Още 5 правила и принципа за приоретизиране.  Делегиране.  Защо не делегират мениджърите? В кои случаи трябва да делегирам? 5 фактора, влияещи върху делегирането.  Модел на делегиране по принуда. 10 нива на отговорност.  Кому кои задачи да делигирам?    11-стъпков модел за делегиране.  Тест „Умея ли да делегирам“.   Десет ситуации от практиката.   Управленски казус „Премии и алкохол“ и анализ.

Модул 6:  УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО и  ПЛАНИРАНЕ.
05.12.2016, понеделник

Ефективно използване на времето.  Цената на времето.  Как пилея времето?  Как другите ядат от времето ми?  Причини и погрешни презумпции.  Как ефективно да използвам времето?  Тест „Използвам ли времето рационално“.  Десет ситуации от практиката.  Планиране на задачитепо модела на Б. Франклин.  Защо не планирам?  Защо отлагам?  Кога да планирам?  Тиранията на спешното и вредната толерантност на важното. Оперативно и стратегическо планиране.  Четирите етапа на дневния план.

Форма за записване за участие..

Модул 7:  ЕФЕКТИВНИ ВЪТРЕШНОФИРМЕНИ СРЕЩИ и КОНСТРУКТИВНОСТ НА ПОДХОДА
08.12.2016, четвъртък

Провеждане на ефективни бизнес заседания – цели и ползи за фирмата.  15 причини, понижаващи ефективността на срещата, представляващи 85% от всичките 1305  /представително изследване/. Етапи на ефективната бизнес среща.  Правила за ефективен дневен ред на срещата.  Чеклист за провеждане на ефективна среща. Тест. Организиране и провеждане на заседания.   Конструктивност на подхода при вземане на бизнес решения.   Управленски казус „Кой да отсъства от работа“ и анализ.

Модул 8:  ЛИДЕР И/ИЛИ МЕНИДЖЪР
15.12.2016, четвъртък

Отличителни черти на по-добрия мениджър.  Качества на великия лидер.  Седем различия и седем синергични ефекта между мениджър и лидер.  Модел за успешно ръководене на отдел (фирма) – четирите базисни елемента на управлението. Вечната промяна – как да се възползвам от нея.  Управленски казус „Наводнени служители“ и анализ.   Как да стана Изпълнителен директор / Прокурист?

Тренер:           Владислав Цветанов
Времетраене: 18:30-20:55 ч.
Място: София, бул.“Мария Луиза“ 92
Цена за един модул: 48 лв. (3 учебни часа по 16 лв./час)

Цената включва: плодове, ядки, напитки, удостоверение от Академия за Лидери, печатни материали.  Опростена фактура, без ДДС.

Форма за записване за участие..

„Практиката без теория е куца, теорията без практика – сляпа.“

За допълнителна информация:
biznes@konsultacii.eu
тел.: +359 888 013 888; 882 081 166
Академия за Лидери

Записване, право на участие, прехвърляне и отказ

Като потвърждение за успешно записване, запазване на място, получавате имейл от Академия за Лидери, в отговор на попълнена от Вас Регистрационна форма или телефонно обаждане.  Право на участие в семинара, за посочените в Регистрационната форма лица, възниква след заплащане съответната такса.  Прехвърляне на друго лице правото на участие в семинара се извършва с автоматичното потвърждение за получаването на изпратен от Вас до Академия за Лидери имейл, съдържащ имената на новия участник.  Отказ от участие е възможно да бъде направен над три работни преди датата на семинара, при което се удържат десет процента от таксата за участие, като административни и банкови разноски.  При отказ от участие три или по-малко работни  дни преди датата на събитието заплатената такса не се възстановя, а участието може да бъде прехвърлено за друг семинар на Академия за Лидери през следващите 180 дни.  При отмяна на семинар, заплатената такса се възстановява в пълен размер.

Академия за лидери
помага на личности и фирми да постигат по-високи резултати!
Консултации – Менторство – Семинари