Генериране на идеи – подходи, техники и таланти

Добрите идеи имат това свойство: когато най-много ни трябват – никакви ги няма.

Подходите за генериране на нови идеи биват вътрешни и външни.  Вътрешните произлизат от хора от нашето бизнес обкръжение: колеги и служители.  Вътрешният подход има преимуществото, че „ражда” изключително прагматични и реалистични идеи.  Тези идеи обикновено са еволюционни.
Външните подходи са свързани с хора, частично свързани с нашия бизнес, като доставчици, клиенти, браншови организации и др. или с хора извън нашия бизнес.  За реализирането на външен подход е потребно много повече време. Външните идеи са по-революционни от вътрешните, по-трудни за възприемане (поради рутината и стереотипите на бенефициента), изискват по-големи ресурси – управленски, финансови, човешки.

Изборът на външен, вътрешен или комбиниран подход е уравнение с много променливи като качество и количество на човешките ресурси на фирмата, брой и надеждност на контактите ни с външни генератори на идеи, финансов ресурс, потребност от новата идея, зависимост на успеха на фирмата от новата идея, ограничения на времето и т.н.
След избора на подход следват техниките за генериране на нови идеи:
  • Дискусии във фокусни групи
  • Фокусирано групово интервю
  • Мозъчна атака
  • Списъчен метод
  • Описване на желаната идеална ситуация
  • Проучване на чуждия опит
  • Статически анализи
  • Награди за най-добри идеи
  • И още много други…моля да ме извините, че не описвам всички съществуващи техники! Причината за това е, че не съществува най-добра техника. При едни действа една техника, при други – друга.
Ключов фактор за ефективността на техниките е подборът на хората, които ще ги използват и сумарните умения на групата за генериране на нови идеи.  Генераторите на добри идеи са рядък вид хора. Тези хора умеят, относително точно, да предсказват какво ще се получи в бъдещ момент Н, ако днес осъществим А+Б+В.  Когато срещнете такъв талант имайте грижата да го впишете в „зеленото” тефтерче, съдържащо списък на хора, които имат потенциала да помогнат за Вашия успех.
Няма съмнение, че умението на лидера да генерира идеи е важно за постигане на нови и по-големи успехи.  Как да оценим това лидерско умение преди да поработим с човека, уви, това не зная. Убедих се, че тестовете и интервютата не дават надежден отговор на този въпрос.  След година съвместна работа е много лесно да преценим дали другият умее да генерира нови идеи, но цената от 365 дни е твърде висока.
Във Вашият досегашен опит колко често сте предлагали писмено нова идея?
А какви бяха идеите Ви – революционни или еволюционни?
Колко имена съдържа „зеленото” Ви тефтерче?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *