Добрият мениджър – лошият мениджър

Вчера, покрай книгата на Питър Дракър – Ефективният мениджър – обсъждахме с приятел кой е добър мениджър и кой – лош мениджър.  Разговорът се разви в интересна посока и реших да го преразкажа.

Добрият мениджър – лошият мениджър
Първият въпрос, който възникна бе:
–      Добър за кого?
Добър за подчинените или добър за шефовете?  Очевидно, че поради различните критерии на служителите и ръководството един и същ мениджър ще получи противоположни оценки.

Например, добър мениджър от гледна точка на служителите предполага внимателен, загрижен за техните проблеми, разбиращ затрудненията им, винаги помагащ да довършат трудната част от задълженията си, осигуряващ им добър доход, мотивиращ ги да се раздават.  Малцина биха искали да е взискателен, поставящ високи цели, да не приема „не” и „не става” за отговор, да е безкомпромисен в преследването на поставените цели.  Но, макар и обичан от своите подчинени, такъв мениджър не би постигал високи резултати.  Неговата цел е добруването на хората, а не икономическия резултат.  И той, вероятно ще бъде сменен от ръководството поради „несправяне с работата”.
Ако резултатите и нищо друго не интересуват мениджъра, той вероятно ще бъде добър мениджър в очите на ръководството, но подчинените ще напуснат.  А генерал без армия, не е генерал.
Напоследък попадам на статии за баланса.  И нито една не ми казва как да го изчисля, къде точно се намира този баланс.  Много се изкушавам да поканя авторите да дойдат във фирмата и да ми посочат „ето тук е балансът, направи действия 1,2 и 3 и ще го постигнеш”.  Но, май няма да доживея до този ден.
Фирмата е икономическо предприятие, което не може да съществува в дългосрочен аспект, ако няма положителни финансови резултати.  Всички, служители и мениджъри, постъпвайки в компанията се съгласяват да следват фирмените цели и да постигат нужните резултати. Следователно резултатите са приоритетни.  Но те могат да се постигат единствено чрез хората.
С моя приятел стигнахме до извода, че въпросът за добрия мениджър – лошия мениджър трябва да се замени с:
Кой мениджър постига високи резултати за продължителен период от време
Такива мениджъри – които постигат високи резултати за продължителен период от време – са потребни на всяка компания, независимо дали ги определят като добри или лоши.  Обективната оценка, дадена през призмата на целта на съществуване на фирмата не съдържа в себе си категориите добър или лош.  Обективната оценка използва понятия като постигащ високи резултати или постигащ ниски резултати.
При мениджърите постигащи дългосрочно високи резултати:
не говорим за текучество – а за подбор на правилния служител;
не говорим за изстискване на персонала – а за оптимално натоварване;
не говорим за високи или ниски заплати – а за оптимални;
не говорим за ниска или висока мотивация – а за добър екип (мениджър-служители).
И нека всеки има щастието да бъде или да работи с такъв мениджър!

И тук приятелят ми смени темата на – нереалистичните самооценки, повлияни от тоталната хегемония на чувствата над разума.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *