Защо наблюдаваме бърз растеж и продължителен спад при новосъздадените фирми

При стартиране на нов бизнес, навсякъде по света, обикновено собственикът ръководи предприятието.  Ако бизнесът е успешен, след няколко години виждаме огромни количествени изменения: повече поръчки, повече клиенти, персонал и доставчици, повече вътрешнофирмени отношения и взаимодействия.  Нарасналият обем работа принуждава собственика да прехвърли част от своите задължения на мениджъри.  Във всяка млада компания мениджмънтът възниква от прехвърлянето на задачи от собственика към негови помощници.

Разрастването на фирмата, което е количествена промяна, е довело до потребност от допълнително ниво на управление, което е качествена промяна.  Но сега, след възникването на мениджмънта в организацията, неговите бъдещи функции не трябва да се определят от делегирането на права от собственика.  Мениджмънтът вече трябва да придобива функции вследствие обективните нужди на предприятието.  Мнозинството собственици не се съобразяват с тази новопоявила се качествена промяна, т.е. те не се съобразяват с обективните нужди на фирмата в нужната степен и се превръщат в основната причина за застоя на собственото си дело.

Мениджмънтът на предприятието не е самоцел.  Той е орган на предприятието, който се състои от индивиди.  В книгата „Практика на мениджмънта“ Питър Дракър откроява следните 6 изисквания към управлението на мениджърите:

Мениджмънт чрез цели и самоконтрол

Погледът на всеки мениджър трябва да е насочен към целите на бизнеса, а волята и усилията към постигането на тези цели.

Подходящи условия и структура на мениджърската дейност

Ръководителят трябва да има необходимите условия, за да има възможност да постигне желаните резултати.  Изумяват ме собственици, които държат в неведение своите мениджъри относно разходи за заплати на поверените им отдели, предстоящи съкращения, промени в номенклатурата, в ценовата политика или пък променят задълженията на мениджърите през месец и т.н.

Структурни принципи на мениджърската организация

Всяка организирана група се нуждае от структура и принципи на взаимодействие между отделните елементи.

Висок дух в компанията

Мениджърите трябва да работят в екип.  А всеки екип притежава свой специфичен, универсален характер, дух.  Той продължава да живее дълго след като създателите му са си отишли.  Екипният дух моделира поведението и отношението на новодошлите.  В голяма степен той определя и кой ще успее във фирмата.  Високият дух ще произведе качествени мениджъри, ниският – слаби.

Изпълнителен директор и надзорен съвет

Изпълнителният директор трябва да осъществява цялостното управление и да взема крайните решения.  Надзорният съвет има задължението да осъществява цялостен преглед и оценка (оправдан при големи предприятия).

Осигуряване на утрешните мениджъри

Растежът на фирмата и дори нейното оцеляване зависят от днешното изграждане на утрешните мениджъри.  За съжаление това е може би най-отлаганата задача.  А нейното изпълнение е бавен продължителен процес.

Всичките 6 изисквания към управлението на мениджъри се прилагат във всяка фирма.  Например, всяко предприятие има изпълнителен директор, добър или лош.  Всяка компания има управленска структура, ефективна или неефективна.  Всяка организация има микроклимат, дух, който или убива или вдъхва живот.  Истински лидер е нужен, обаче, за да насочи всички тези действащи изисквания към мениджмънта във вярната посока

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *