Изграждане на организационните способности лидерски умения и лийн практики

В едно изследване от 2010 г, проведено между 1440 компании от консултантската фирма „Маккинзи”, повечето фирми посочват развиването на лидерските умения на техния мениджмънт и лийн практиките като най-важни приоритети.  Същите фирмите  споделят, че те все още не са намерили правилния начин към достигането на тези цели.  Шансовете чувствително се повишават там, където висшият мениджмънт се ангажира лично с постигането на тези цели.

Интерес буди фактът, че въпреки, че имат ясни приоритети, едва 30% от тези компании фокусират своите разходи за обучение върху уменията, които добавят най-много стойност към резултатите: лидерските умения и лийн практиките.  За останалите 70% от фирмите имаме противоречие между намерения по бизнес план и дела.  Компаниите не се концентрират върху ежедневните дейности, които могат да подобрят уменията, допринасящи за по-големия им успех.
Лидерските умения, например, са посочени като най-значимият фактор за постигане на високи фирмени резултати.  Но, въпреки това, само 35% от анкетираните твърдят, че се фокусират в развитието на тези умения сред техния мениджмънт.  А само 36% от топ мениджърите считат, че превъзхождат конкурентите си по този показател.
Да погледнем какво мислят самите обучаеми по отношение ефективността на провежданите тренинги и семинари.
Граф. 1: Ефективност на програмите за обучение.

Не искам да тълкувам графиката, но няма как да не ми направи впечатление, че сред трите групи обучаеми, групата на служителите дава най-малко отговори „много ефективни” и най-много отговори „неефективни или слабо ефективни”.
Друго изследване на „Маккинзи”, сред 1069 компании, разкрива, че там където обученията се оценяват като слабо ефективни, топ мениджмънтът предпочита да инвестира предимно в развитието на мениджърските кадри, наместо в обучения на редовия състав, който влияе директно върху производствените процеси и резултати.
240 от тези 1069 оценяват техните обучения като много ефективни по отношение подобряване на резултатите. Те са разпределили своите бюджети за тренинги, семинари и консултации в следните пропорции:
Граф. 2. Разпределение на 3 годишни бюджети за обучение по групи служители
Вероятно за никого няма да е изненада, че в компаниите, в които висшият мениджмънт е пряко ангажиран с поставянето на целите пред програмите за обучение и развитие на персонала, обученията се приемат като по ефективни. Въпреки, че има огромно поле за подобрения.
Наричаме мениджмънта наука. Но доколкото субективният фактор е решаващ в ежедневните управленски решения, науката ще стои на второ място. И ще продължаваме да имаме парадокси от типа: 70% от фирмите да действат в разрез с поставените си бизнес приоритети. На практика, в ежедневието се получава, че мениджмънтът е функция от качествата и уменията на лидера.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *