Иновациите при малки и големи компании

Нововъведенията и подобренията са неразделна част от живота на успешните компании.

При малката фирма иновациите са почти ежедневни.  Те вдъхват жизнени сили на членовете на колектива, създават положителна енергия и чувство на удовлетворение.


С разрастването на компанията, фирмената структура се усложнява.  Удължават се времето и пътят на информацията от мястото на възникване до вземащия решение.  Често получената информация е

модифицирана и непълна.  Като резултат, обратната реакция е недостатъчно адекватна и закъсняла.  По отношение степента на нарастване сложността на организацията в зоологията има постулат: „Двукратно увеличаване масата на организма води до трикратно увеличаване на повърхнината.”  В икономическия свят има „малко” по-точна дефиниция, създадена от В.Грейкунас – k(2k-1+k-1), където k е броя служители (при шестима подчинени връзките са 222, при осем – 1080).
       фиг.1. Сложно послание

Големите компании разполагат с повече ресурси и на теория имат повече възможности за иновации.  Но са по тромави, обременени от тежестта на структурата си.  Нововъведенията при тях вече не са естествена и неделима част от растежа, а трън в петата.
Като мениджъри трябва да създаваме автономни отдели в компанията, с правомощия самостоятелно да внедряват подобрения!

Като личности трябва да избираме такива работни места, на които творческия подход и нововъведения се поощряват!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *