Иновации във фирмената политика

Скоростта на научно-техническия прогрес е зашеметяваща.  Допреди 20 години нямаше компютри, мобилни телефони, интернет, електронна поща, социални мрежи, електрически автомобили, които могат да изминат 1000 км без презареждане при скорост до 120 км/ч, проекти за подводни градове…

За съжаление, иновациите в социалните и корпоративните структури изостават.  В сравнение с техническите иновации те са направо в медната епоха.  Нито в правителствените модели на управление, нито в корпоративните, можем да открием иновации, съответстващи по значимост на тези в технологичния свят.  Вероятната първопричина за този дисбаланс е монетарния тип икономика, в която най-важна е печалбата, а благополучието на обществото е в най-добрия случай на второ място (но никога на първо).
Така или иначе, през следващите 50 години монетарната икономика няма алтернатива (виж послеписа).  Най-малкото, което всички ние – участниците във фирмения живот – можем да направим е да подпомогнем иновационния процес на работното си място.  Известно е, че макар и необходими действащите правила и процедури, оформящи фирмената политика, спъват творческото мислене и стремежа към иновации.
Една от разликите между мениджър и лидер е, че мениджърът приема статуквото, а лидерът предизвиква статуквото.  Необходимо е да положим целенасочени усилия за стимулиране на иновациите на работното място.  Творческото вдъхновение не се поддава на команди.  То е спонтанно и идва, когато индивидът е открил себе си и своето място във фирмата.  Само тогава той има самочувствирто да предизвика статуквото:
–  Защо действаме по този начин?
–  Каква е ползата от тази процедура?
–  Какъв е смисълът от тази линия на поведение?
Какво е определението за иновация?
Иновацията е нов начин за правене на нещо.  Тя може да се отнася както за малки подобрения и изменения, така и за радикални и революционни промени в мисленето, продуктите, процесите или организациите.  В компаниите иновациите трябва да увеличат полезната стойност.  Целта на иновациите е положителна промяна, която да направи някой или нещо по-добро.  Иновациите, водещи до повишаване на производителността са основен източник за увеличаване на богатството в монетарната икономика.
Единственият начин фирмата да бъде иновативна е да впрегнете хората да внедряват иновации. Някои практики на успешните фирми:
1.  Най-много идеи за нововъведения имат новопостъпилите служители, през първите 1-3 месеца, преди да са се нагодили към фирмената ни политика. Ежемесечното задаване, в подходящ момент и среда, на простичкия въпрос: „Какво би променил на работното място?” получава множество
разнообразни отговори.
2.  Съществуват компании, които задължават отделите да реализират 30% от продажбите си от нови продукти.
3.  Други фирми имат изисквания минимум 25% от продажбите да са от нови клиенти.
4.  Трети организации изискват 10% годишно увеличение на производителността на труда.
5.   … … …
Внедрените иновации задължително трябва да бъдат поощрявани съобразно индивида: паричен стимул, признание, снимка на таблото на славата, предметни награди, похвали, самостоятелни проекти, възможности за личностно или професионално развитие, съвещателен глас при разискване на бъдещи промени във фирмата и т.н…
П.П.
Вече съществува алтернатива на монетарната икономика – това е ресурсно базирана икономика (http://www.thezeitgeistmovement.com/ и http://zgeist.net/index.php )

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *