Каква е разликата между мениджър и лидер?

Каква е разликата между мениджър и лидер?
Бизнес лидер и мениджър – еднакви или различни понятия са?
Да разгледаме определенията за лидер и мениджър.
Мениджър – определение
Мениджърът е човек със законна власт в официалната организационна структура, комуто е възложено да планира, организира, направлява, измерва и контролира работата на група хора за постигането на предварително зададена цел. Мениджърите се занимават предимно с неповеденчески проблеми.
Мениджър произлиза от manage (ръководя, управлявам), коренът на думата е man (човек). Семантичното значение на „мениджър” е „ръководещ хора”.

РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ
ЛИДЕР И МЕНИДЖЪР
 
Характеристика
Бизнес лидер
Мениджър
Планиране
Да
Да
Организиране
Да
Да
Направляване
Да
Да
Контролиране
Да
Да
Законна власт
?
Да
Харизматична сила
Да
?
Морална принципност
Да
?
Силата да награждава
?
?
Легенда:
? – незадължителна характеристика
Комбинацията от 4-те характеристики,  маркирани в синьо, определят великия лидер, който може да поведе народа както към добро, така и към лошо.

Лидер – определение

 
Лидерът е човек с ясна цел и последователи.
Лидер произхожда от lead (водя, карам, убеждавам). Възникнало като определение за водачите на политически групи и партии.
Личността на лидера, неговата ценностна система и личният пример предопределят уникалността на лидера. Уникалността е и причината за ограничения брой определения на понятието „лидер”.
Бизнес лидер – определение
Бизнес лидерът има отговорностите на мениджър, но притежава и уменията да създава предизвикателни цели и да вдъхновява членовете на своя екип за постигането им, с други думи, да създава последователи.  Лидерът създава визия, вдъхновява, наставлява, зарежда с енергия и дава възможности за изява. Бизнес лидерите се занимават предимно с поведенчески проблеми.
Бизнес лидер и мениджър – два примера
 
Мениджърът би поставил задачата пред своя отдел приблизително така: „…целта е да постигнем оборот 500 000 евро през следващото тримесечие.”
Лидерът би подходил към своя екип: „…на пазара има 6 фирми като нашата….целта ни е да бъдем Но1 или Но2 по показател оборот. Мислите ли, че можем да се справим с тази цел и как?” Но много важно е и как ще го каже на своите хора – с плам, увереност, вяра в успеха…(нека не забравяме, че всеки лидер е уникален и си има свой стил за въодушевяване на екипа). А още по-важно е какви конкретни действия ще предприеме за постигане на целта, какъв личен пример ще даде в конкретния случай.
Бизнес лидер и мениджър – заключение
Все по-често в пресата двете понятия се използват като синоними. Вероятно, защото много мениджъри притежават лидерски качества, а много лидери изпълняват чисто мениджърски функции. Но, както установихме, разликата между мениджър и лидер е съществена.
Мнозина биха желали във фирмата да работят само лидери или поне потенциални лидери. За да има лидер, обаче, той трябва да има последователи. Следователно лидерите винаги ще са малка част от колектива. Голяма част от последователите не могат да бъдат лидери. Тяхната сила и ценност е в това да бъдат способни, надеждни последователи. Всеки има своя ценност, но на вярното място и във вярното време. Мениджърът без лидерски качества, например, е незаменим в ситуации на съкращения на обема на дейността и освобождаване на персонал. Поставете лидер в такава ситуация и той ще завехне – лидерите са родени, за да създават, да увличат, да разширяват бизнеса.
И лидерът, и мениджърът заемат важно място в съвременния бизнес живот. Нещо повече, в името на успеха на фирмата те трябва да установят ползотворно сътрудничество.
МЕНИДЖЪРИ
ПОЛЕЗЕН СИНЕРГИЧЕН ЕФЕКТ
ЛИДЕРИ
Фокус върху системите
»       Образцова фирма     «
Фокус върху хората
Приема статуквото
»   Самоусъвършенстване  «
Предизвиква статуквото
Обезпечава ресурсите
»    Фирмена жизненост     «
Създава визия
Върши задачите правилно
»           Ефективност          «
Върши правилните задачи
Координира
»              Екипност             «
Вдъхновява
Намалява риска
»      Високи резултати       «
Прегръща новите възможности
Поддържа
»             Растеж                 «
Развива
Таблица: Разлики и синергичен ефект между лидери и мениджъри
С развитието на бизнес отношенията, в наши дни, да си добър мениджър вече не е достатъчно за голям успех. Трябва да интегрираш едновременно и двете роли- на мениджъра и на лидера – за да постигнеш значим успех в организацията. Като мениджър трябва да постигаш високи резултати, а като лидер трябва да се фокусираш върху хората, които постигат резултатите. Измежду двете професии – мениджър или лидер – избери тази, която подхожда по-добре на личността Ти.
Конфуций, преди 2500 години, казал: „Избери професия, която обичаш и няма да ти се налага да работиш дори и ден в живота си!”

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *