Какво значение има шефът?

Над 96% от всички работещи или имат шеф, или са мениджъри, или и двете.  Взаимоотношенията ръководител – служител присъстват в почти всички фирми.  Над 70% от служителите посочват като най-стресираща част от тяхната работа взаимоотношенията с преките ръководители.  Изследване в Швеция, проведено върху 3122 души, за времето 1999-2009 година, установява, че служителите, подчинени на лоши мениджъри страдат от сърдечни болести с 20-40% по-често от тези, подчинени на добри мениджъри.

Няма спор, шефовете оказват влияние върху служителите, най-малкото, защото определят модела на поведение в организацията, тона на взаимоотношенията…

Да бъдем добри ръководители, мениджъри, лидери означава да повишаваме непрекъснато резултатите на служителите:

  • като им осигурим безопасна работна среда, в която да учат, действат и да поемат премерен риск;
  • като ги защитим от отвличане на вниманието им и всякакви външни дразнители;
  • като използваме стотици дребни постановки, които да им помагат да постигат успех след успех (независимо от големината на успеха, той оказва огромно положително влияние върху мотивацията на индивида);
  • като съхраним и подкрепяме достойнството и гордостта на служителите през целия ни съвместен път.

 

Ето няколко примера от практиката, изискващи незабавни действия:

Прекият ръководител няколкократно споделя с приятели относно един и същ проблем със свой подчинен.  А подчиненият не подозира за съществуването на проблема (ситуацията предполага или липса на честни и открити взаимоотношения или нерешителен мениджър).

Ръководител към служител, пред четирима свидетели:
„Как може да си толкова тъп?  Не си ли ходил на училище?  Математика не си ли учил?”  (не само, че не е съхранено достойнството на служителя, но дори е унижен; в САЩ, Германия, Франция такъв ръководител ще бъде осъден да заплати солидно обезщетение).

Пример за уважаване на постигнат успех:  При нормална печалба от подобен вид сделки 8-10000 евро, служител реализира 85 000 евро печалба.  Прекият ръководител хвали служителя пред цялата фирма и го награждава със запомняща се награда – екскурзия в чужбина (за двама – служителя и неговата любима/любим; място – по избор на служителя; бюджет – според правилата на фирмата – ако има, обичайно 1.5-3% от печалбата от сделката).

Пример за предпазване на служител от външни дразнители:  Служителка се развежда.. Съпругът й досажда и по телефона, и чрез честите си посещения в офиса.  Управителят на фирмата забранява достъпа на съпруга до офиса на фирмата и разменя служебния телефонен номер на служителката с този на нейна колежка.  Колежката играе ролята на филтър на телефонните позвънявания.

Мениджърите биват оценявани по постигнатите резултати през годината.  Това ги принуждава да дадат приоритет на годишните резултати за сметка на инвестициите в служителите.  Добрите мениджъри трябва да балансират между краткосрочните резултати и дългосрочните инвестиции в хората.  Лидерите, когато се налага, жертват краткосрочните резултати в името на качествени служители и високи дългосрочни резултати (ако не са на върха на организационната пирамида обаче, лидерите ще имат затруднения с оцеляването си в тази компания).

Конфуций го е казал много добре:
„Ако мислиш за година напред – посади семе,
ако мислиш 10 години напред – посади дървета,
ако мислиш 100 години напред – обучи хора!”

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *