Как да стана мениджър

Желая да стана мениджър!  Имам нужното образование и известен опит в настоящата месторабота, считам, че се справям много добре с настоящите си задължения и дори съм сред най-добрите в отдела…

Как да стана мениджър?  Какво да направя, за да ме повишат?

Да започнем оттам – това, че съм най-добрият в отдела въобще не означава, че съм подходящ за ръководител.  Качествата, необходими за позицията мениджър са съвсем различни от тези, потребни за един превъзходен служител.  Ръководителят планира, организира, направлява, мотивира, контролира и измерва и резултатите и труда на служителите си.  Той постига поставените цели чрез хората в отдела си, за разлика от всеки един от служителите, които ги постигат чрез собствените си преки усилия.

Да се върнем на въпроса: „Как да стана мениджър?“.
За да ускорим нашето повишение е необходимо да работим в две направления:

  • Развиване и придобиване на мениджърски умения;
  • Висока оценка от настоящето ръководство за нас.

Развиване и придобиване на мениджърски умения

Никой не се родил мениджър!  Всички мениджъри, преди да станат ръководители, са били редови служители.  Едни по-бързо, други по-бавно са се научили да планират, организират, направляват, мотивират, измерват и контролират. Трети не са се научили и вече не са мениджъри.  Ключовата дума тук е „научили“.  Щом толкова много хора могат, и ние можем да усъвършенстваме тези шест дейности.  Класически подход за постигането на тази цел е следния процес:

  1. Една-две книги по съответното умение;
  2. Частично прилагане на прочетеното в ежедневната ни работа (теорията в практика);
  3. Четене на казуси от практиката (като добавка – автобиографии на знаменити мениджъри);
  4. Среща с наставника ни (ментора) за разбор и набелязване на следващата цел (тъй като малцина имат ментори, то възможното решение е да си платим 1 час при бизнес консултант по наш вкус);
  5. Въоръжени с новата цел се връщаме към стъпка 1.  Годишно трябва да изпълним 2-4 цикъла, в зависимост от леснотата с която усвояваме съответното умение.

Висока оценка от настоящето ръководство

Ние ще бъдем повишени от някой ръководител, който е открил нашите мениджърски умения.  Нашата задача е да му помогнем да ни види.  Залисани в гасене на поредния пожар, много мениджъри гледат, но не виждат.  Не бива, в никакъв случай, да стоим бездейно и да чакаме да ръководителят да ни открие.  Още по-малко, да критикуваме пред колеги и приятели това негово късогледство, защото неусетно ще натрупаме толкова негативен заряд, че именно заради негативизма ще ни бъде отказано повишение.

Това, което се иска от нас е инициативност и жив интерес към процесите в отдела и фирмата.  Тук попадат добре обмислени предложения за подобряване процесите в посока увеличаване на производителността, организиране на мероприятия за отдела или фирмата, като тимбилдинг, семинар, пикник…, предложения за нови услуги или продукти, подобрения в съществуващите такива, нови канали за дистрибуция, нова ценова политика на отстъпки, разработка на проекти, спуснати от мениджъра… Накратко, всичко, което носи полза на фирмата.

Най-важното е:

  • да сме искрени в интереса си,
  • да подхождаме с добре аргументирани писмени предложения, отговарящи на въпросите: защо, кой, кога, къде, колко (писмени, за да сме ги обмислили от всички страни и да накараме шефа да се произнесе по идеята ни)
  • често да проявяваме инициативи

Манталитет на мениджър

На практика, за да получа мениджърска позиция моят фокус трябва да е в работата.  Моите цели трябва да са как аз да стана по-способен ръководител, а отделът – по-продуктивен.  И ако наистина това са моите цели, то аз вече градя манталитет на мениджър.  А имам ли мениджърски манталитет, повишението ми е неизбежно.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *