Бизнес казус 10. Как успешна маркетингова кампания доведе до финансови загуби

Звучи малко невероятно успешна маркетингова кампания да генерира неуспех.  Ала казусът е действителен случай от нашата реалност, 2012 година, илюстриращ проблемите, които могат да възникнат, когато топ мениджмънтът на компанията не е подготвен за супер успешна маркетингова кампания.


Прочети..

Предприемачът и повишеният служител (2от2)

Накратко ситуацията, подробно описана в Предприемачът и повишеният служител (1от2), е следната:

Вие сте предприемач.  Първата година е изключителна успешна за Вас.  Предприятието Ви се е разширило до 14 души.  Взели сте правилното решение на най-многолюдния си отдел – отдел „Обслужване на клиенти” – съставен от 7 служители, да назначите мениджър.
Телериг е най-добрият Ви служител от отдела и Вие го назначавате за мениджър отдел „Обслужване на клиенти”.

Прочети..

Предприемачът и повишеният служител (1от2)

Вие сте решителен предприемач.  В години на икономическа криза стартирате нов бизнес. Първата година е изключителна успешна за Вас.  Предприятието Ви се е разширило до 14 души.  Взели сте правилното решение на най-многолюдния си отдел – отдел „Обслужване на клиенти” – съставен от 7 служители, да назначите мениджър.

Телериг е най-добрият Ви служител от отдела и Вие го назначавате за мениджър отдел „Обслужване на клиенти”.
След 6 месеца установявате, че Телериг все още е най-добрият Ви служител, но не е подходящ за мениджър.  Не умее да хвали и порицава колегите, поставя занижени цели на отдела…
Типична ситуация, породена от най-често допусканата грешка при повишения – назначен служител, на принципно нова за него длъжност, на основание отличните му показатели от съвсем друг род длъжност.
  1. Какви са добрите практики при повишаване на служител?
Но преди да отговорим на този въпрос, да разгледаме ситуацията през погледа на Телериг: „През първите 3 месеца на повишението бях в еуфория – получих признание, по-висока заплата… Но сега, през шестия месец ми тежи, че колегите внимават какво говорят пред мен, че трябва да ги „натискам”, за да имаме по-високи резултати.  Не се чувствам комфортно между чука и наковалнята. Имам усещането, че предприемачът-собственик таи някакво неодобрение към мен.  Преди повишението май бях по-доволен, сякаш тогава идвах с по-голямо желание на работа…“
  1. Какво е можел да направи Телериг, за да не стига до такава ситуация?
Ако четете тези редове, най-вероятно сте сред онези читатели, които търсят да извлекат максимална полза за себе си.  Е, в такъв случай, моля, извадете лист и химикал и запишете Вашите интуитивни отговори на въпроси 1. и 2., записани малко по-горе.
Ето и някои заимствани добри практики за лидери, мениджъри, предприемачи и всякакви ръководители, които имат правомощия да повишават служители:
  • Започни от длъжностната характеристика.  Там ще откриеш какви качества следва да притежава служителят, когото ще назначиш на тази длъжност.  Прецени кои от тях той вече е развил.  От тези, които не притежава, прецени кои са обучаеми и кои наследствени.
  • В случай, че служителят притежава достатъчно качества, за да бъде повишен на конкретната длъжност, съвместно с него решете от какви обучения има нужда той, за да се гарантира неговият успех на новата длъжност.  Направете програма, със срокове, за неговото обучение.
  • Първите няколко месеца задължително подпомагай служителя на новата длъжност.  Хващай го, когато прави нещо добре – отправил похвала, порицал, умело поставил цел, решил проблем, предложил рационализация и т.н.
Добри практики за новоповишения – Телериг:
  • Изискай детайлно разясняване на новите ти задължения (по възможност писмено). Това спомага за уеднаквяване на разбиранията относно права и задължения на новата длъжност.
  • Сподели притесненията си и изискай съдействие (обучение) по темите, в които се чувстваш неуверен. Обикновено при такъв подход прекият ръководител с готовност предприема действия за повишаване мениджърските умения на новоназначения.
  • Изисквай често обратна информация относно своите решения и действия през първите 3-6 месеца, както от прекия ръководител, така и от колегите и подчинените. Различните гледни точки ти помагат да прецениш по-обективно последиците от твоите решения.
А какво да направите в конкретната ситуация – повишили сте Телерик, но 6 месеца по-късно сте установили, че не е подходящ за мениджър – четете в следващата статия.

Прочети..

Какво трябва да направя, за да стана мениджър?

В Академия за лидери постъпи първият въпрос. По същество те са два въпроса. Мисля, че е добра идея, вие – читателите на сайта – да споделите вашите мнения и препоръки по темата, която вълнува младежа (повече нищо няма да издам за него – обещанията трябва да се спазват).

Ето и въпросите:

Работя в АБВ и искам да стана супервайзор и в последствие – мениджър. Какво трябва да направя, за да стана мениджър или супервайзор? Как да накарам ръководството да ме забележи?
Имаме възможност да помогнем на непознат…Каквото посеем, такова ще пожънем.


Прочети..

Бизнес казус 9. Анонимното писмо

Вие сте ръководител отдел в София.  Последните 9 месеца резултатите на отдела не са добри и няма премии за никого.  Получавате анонимно писмо, че преди 2 седмици един от добрите Ви служители, твърдоглав, но постигащ добри резултати и работещ отлично в колектив – Младен Солтов – си е уредил командировка до Варна, за да присъства на дело, заведено от него срещу общинската администрация.  Към писмото е приложена изрезка от вестник, описваща как Младен Солтов е на път да спечели делото.


Прочети..