Бизнес казус 8. Земетресението

Вашият град, намиращ се в северна България, е пострадал от земетресение, със сила близка до тази на земетресението в Стражица през 1988 г, в резултат, на което стотици жилищни сгради се нуждаят от основен ремонт. Бордът на директорите е взел решение да разреши допълнителен целеви платен отпуск в размер на 30 дни на всеки служител, представил документ от общината, удостоверяващ, че имотът му се нуждае от капитален ремонт.


Прочети..

Бизнес казус 7: Закъснението на Изпълнителния директор

Казусът ми бе представен през 1994 г от доц. Веселин Савов, който водеше занятията по дисциплината „Мениджмънт трейнинг”.  Десет години по-късно той ми помогна с разработването на система от тестове за подбор на кандидати за фирмата, в която работих.  Препоръчвам на всеки грижливо да пази познанствата с по-умни и по-способни хора.


Прочети..

Бизнес казус 5. Намаление цените на основни продукти по време на криза

Кризата от 2008 беше особено жестока в автомобилната индустрия.  Пред компаниите в този отрасъл стоеше като първостепенна задача трайното увеличаване обема на продажбите…Ценовата политика на маркови стоки винаги е била деликатна и трудна задача поради силната връзка между нивото на цените и реномето на марката в очите на потребителите.  Всички сме запознати с основния постулат от икономикса, валиден за силно развит пазар, а именно, че понижението на цената води до увеличение на продадените количества…


Прочети..

Бизнес казус 4. 1 000 000 тона жито

През 1981 г. фондация ММ взема решение да подпомогне изхранването на населението в бедна африканска държава от източния бряг на континента!  През предходните 3 години от глад са умирали средно по 150 000 души!  Поради високото ниво на корупция в африканската страна е взето решение да се изпратят безвъзмездно няколко кораба жито с общ товар малко над 1 000 000 тона.

Една изключително човеколюбива, добронамерена акция от страна на фондацията, имаща за цел благоденствието на тези бедни хора.  Да видим какво се случва нататък.


Прочети..

Бизнес казус 3. Роднина сред участниците в конкурса

Твой приятел, мениджър е главният организатор на конкурс за най-добър сайт.  Седмици преди началото той оповестил правилата на конкурса, критериите за подбор на участниците, другите двама членове на журито (той самият е третият член на журито), броя етапи -3.  На старта на конкурса става ясно, че братът на приятеля ти е сред участниците.

След приключването на първи и втори етап се оказва, че сайтът на брата е главният претендент за първото място.  За да не бъде обвинен в наклоняване везните на журито в полза на сайта на роднината, твоят приятел си прави самоотвод и оставя журито с двама членове.  Те определят за сайт на годината сайта на брата на твоя приятел.


Прочети..