Интересът на банките срещу интересите на народа и бизнеса

Банките изпълняват три важни функции в икономическия живот на страната: кредитно посредничество, платежно посредничество, съхранение на ценности и пари. И в трите функции банките, опериращи в България, се представят по-слабо от своите посестрими в Европа.  Вероятните ключови причини са: (1) недостатъчното познаване и разбиране на потребностите на клиентите, (2) слабият мениджмънт и (3) неефективният банков надзор.


Прочети..

6+5 бизнес правила на успешния предприемач

Успешните предприемачи – смели личности, които за своя сметка и риск подемат нова бизнес инициатива с цел печалба – съблюдават някои общи бизнес правила в тяхната дейност.  Дали следването на тези бизнес правила гарантира постигането на бизнес успех? – Първо да разгледаме правилата, после ще разсъждаваме.

бизнес правила


Прочети..

6 грешки в обявите за работа убиващи интереса у потенциалните кандидати

Хартиено копие на настоящата статия можете да намерите в бр.91/2016 на сп.“Твоят бизнес“

9 от 10 НR специалисти споделят: „Няма качествени кандидати за работа“. Статистически потвърдени факти са: населението на РБългария намалява с 27% до 2060 г.(1); образованието не създава професионални качества у ученици и студенти; много млади хора търсят реализация в чужбина. Това са обективни причини за по-трудния подбор на кадри… Но дали сме отстранили субективните – тези, които зависят от нас?  И ако има такива причини, имат ли те общ корен?


Прочети..

Предприемачески мениджмънт при стартиране на нов бизнес

Какво е вграждане на предприемаческия мениджмънт при стартиране на нов бизнес?
Веднага щом предприятието покаже първите признаци на успех, основателят-предприемач трябва категорично да си постави въпроса „Къде е моето място?“ и да го обмисли задълбочено.
Точно това направил Соичиро Хонда, създателят на „Хонда мотор къмпани“ след разгрома на Япония във Втората световна война. Той не стартирал, докато не намерил подходящ партньор, който да управлява маркетинга, продажбите, персонала, финансите и дистрибуцията. Хонда установил, че мястото му било в инженеринга и производството и че не можел да ръководи нищо друго.

Прочети..

Лидерът и висшето образование

Случайно подпаднах на международна конференция на тема Предприемачеството в Европа в условия на глобализация: подготовка на ново поколение предприемачи и бизнес лидери.


Прочети..