Генериране на идеи – подходи, техники и таланти

Добрите идеи имат това свойство: когато най-много ни трябват – никакви ги няма.

Подходите за генериране на нови идеи биват вътрешни и външни.  Вътрешните произлизат от хора от нашето бизнес обкръжение: колеги и служители.  Вътрешният подход има преимуществото, че „ражда” изключително прагматични и реалистични идеи.  Тези идеи обикновено са еволюционни.
Външните подходи са свързани с хора, частично свързани с нашия бизнес, като доставчици, клиенти, браншови организации и др. или с хора извън нашия бизнес.  За реализирането на външен подход е потребно много повече време. Външните идеи са по-революционни от вътрешните, по-трудни за възприемане (поради рутината и стереотипите на бенефициента), изискват по-големи ресурси – управленски, финансови, човешки.

Прочети..

Бизнес лидерът и типовете служители

Типизирането на служителите е един от многото инструменти, потребни на лидера за постигане на поставените цели.  Разбира се, наличието на повече инструменти не може да замени лидерските умения, но увеличава броя на възможните пътеки и шанса да бъде открит „правилният” път.
Предлагам на Вашето внимание 6 типа служители, описани от Филип Котлер в книгата „Маркетинг 3.0”:


Прочети..

Бъдещето на маркетинга

Според авторите на Маркетинг 3.0 – Филип Котлер, Хермаван Картаджая и Айван Сетиаван – в момента преживяваме най-дълбоката икономическа криза от 1930 година насам.  Основните виновници са кризата са банките и алчните инвеститори.  Потребителите свиват своите разходи и се ориентират към по-евтини марки и продукти.  Дотук – нищо ново.

Голямата разлика е загубата на доверие в големите компании.  Потребителите са загубили доверие в днешните бизнес практики.  Според проучване на Нилсен Глобъл, броят на потребителите, които вярват на фирмени реклами драстично намалява.  Докато, 90% от потребителите вярват на препоръките на познати.  А цели 70% от анкетираните се доверяват на онлайн коментарите на други потребители.  Проведеното от Трендстрийм / Лайтспийд Рисърч изследване показва, че потребителите се доверяват много повече на непознати от социалните мрежи, отколкото на мнението на експерти /да вярваме на себеподобните е естествена човешка реакция/.
Възходът на социалните мрежи и тенденцията потребителите да създават общности показват „правилният“ път пред маркетолозите на ХХI век.  Те трябва да създадат маркетингови концепции, улесняващи създаването на връзки между потребителите и в последствие – на общности.  Тези общности ще подкрепят фирмата.
Маркетинг мениджърите обаче не бива да забравят, че общностите имат свой собствен живот и те ще дават своята подкрепа само на компании, които изповядват сходни ценности.
В маркетинговите концепции на бъдещото, взаимодействието потребител – фирма ще достигне своя апогей. Общите ключовите компоненти на тези концепции са:
  • съвместно създаване и управление на продуктите и услугите /компанията създава базовия продукт, а потребителите ще определят различните модификации/
  • съвместно изграждане на общности
  • съвместно изграждане образа на марката
Пасивният потребител е изчезващ вид.
Мисля, че в близките десетина години, с Вас ще станем свидели на нови потвърждения на бизнес аксиомата „бързите побеждават големите”. Изобщо, бързата адаптация вече е неотменима характеристика на успешната фирма.

Прочети..

Управление на маркетинг 3.0

Бащата  на науката мениджмънт и дядо на маркетинга – Питър Дракър – твърди, че мениджмънтът е маркетинг и иновации.  Като верен негов почитател започнах да чета книгата Маркетинг 3.0, от бащата на маркетинга – Филип Котлър.

Още в началото попаднах на интересна сравнителна таблица между:

  • производствената маркетингова концепция /Маркетинг 1.0/
  • традиционната маркетингова концепция /Маркетинг 2.0/
  • модерната  маркетингова концепция /Маркетинг 3.0/

Прочети..

Иновациите при малки и големи компании

Нововъведенията и подобренията са неразделна част от живота на успешните компании.

При малката фирма иновациите са почти ежедневни.  Те вдъхват жизнени сили на членовете на колектива, създават положителна енергия и чувство на удовлетворение.

Прочети..