Тест 11. Лидерски управленски умения

Почти всеки от посетителите на сайта Академия за лидери има стремеж да ръководи бизнес (било то като Управител на собствен бизнес или като наемен Изпълнителен директор).  Обичайната ситуация е отсъствието на неутрална и обективна информация кои лидерски и управленски умения вече сме усъвършенствали, кои имат нужда от шлифоване и кои от сериозно подобрение.

Приложеният по долу линк към тест за оценка на 20 предприемачески умения (20 умения за цялостно ръководене на бизнес предприятие) освен обичайните кратки резултати дава и детайлно обяснение (34 страници) относно:

Прочети..

Как да бъдем по-добри лидери

Да бъдеш лидер е трудно.Да бъдеш лидер на лидери е още по-трудно.

Как да бъдем по-добри лидери?

Най-важните качества на лидерите са тясно обвързани с тяхната личност.  Но съществува набор от техники, които помагат на лидерите да бъдат по-добри лидери.  Част от тези техники са посочени по-долу.

Прочети..

Лидерът и важното решение

На всеки лидер се налага да взема важни решения по отношение дългосрочното развитие на фирмата/отдела, в който работи.  Лидерът трябва да „огледа” важното решение от всички страни преди да го наложи на цялата фирма/отдел.  Предлагам на Вашето внимание четири действия, подпомагащи вземането на по-добри решения:

 

Действие 1: Създайте 2 независими екипа

Не се предоверявайте на интуицията и способностите си.  Със сигурност двата екипа (а за ръководител на отдел – служителите) ще предложат поне една гледна точка, различна от Вашата.  Всички, участвали във вземането на решението, в последствие ще бъдат по-мотивирани да го внедрят.  Изключително важно е да подберете най-подходящите хора за конкретния случай.  Разбира се, отговорността за крайното решение си остава за Вас – Вие сте лидерът.


Прочети..

Тест 10. Лидерът и потребността от одобрение

Желанието да получаваме одобрение влияе на нашите решения и действия.

Прекомерната потребност от одобрение води до избор на решения и действия, удовлетворяващи хората, към чието одобрение се стремим, за сметка на „правилните“ решения и действия.
Отсъстващата потребност от одобрение води до самоизолация и „отшелничество”.
Лидерът трябва да избира тези решения, които водят до постигането на голямата цел.  Но, същевременно с това, той не може да се лиши от одобрението на сподвижниците си.  За да бъде успешен лидерa е необходимо да притежава „умерена” потребност от одобрение.  Уви, както при повечето човешки качества, „умерено” не може да бъде описано количествено.

Прочети..

Лидер, Мениджър и щекотливата мотивация

Ще ме извините, че макар и да разказвам истинска история, ще премълча имената на участниците и фирмата.  Единствената причина за това е, че не съм изрично упълномощен да споделя тази история.  Но, пък, нямам и забрана.

И така, Лидер има 4 цеха за производство на заготовки.  Единият от цеховете се отличава със значително по-ниска производителност.  С цел да повиши производствените резултати, Лидерът посещава на място Мениджъра на проблемния цех.

Прочети..