Когато лидер срещне талант

Всеотдайни, борбени личности със сходни ценностни системи се срещат рядко.  Да изградят екип от съмишленици е мечта на всеки лидер.

Много силно впечатление ми направиха две случки от живота на двама легендарни бизнес лидери: Джак Уелч и Ричард Брансън.

Прочети..

Вродени лидерски умения

С развитието на генното инженерство почти не останаха белези, които да не могат да бъдат модифицирани.  Под вродени черти и умения за изграждане на добър бизнес лидер имаме предвид и такива, които е изключително трудно или почти невъзможно да развием след като сме оформили своята личност.

В статията „Качествата на великия лидер“ разгледахме 6-те най-важни качества за един успешен бизнес лидер:

  1. страст – отдадени на това, което вършат;
  2. решителност – навременно решаване на трудните проблеми;
  3. жизненост – силна вътрешна енергия;
  4. харизматичност – да зарежда с енергия околните, да ги вдъхновява;
  5. бизнес морал – принципност и почтеност;
  6. ефективност – постигане на високи резултати.

Прочети..