8-те стъпки на успеха (Браян Трейси)

В петък, 25.2.2011, посетих семинара на Браян Трейси „Психология на успеха”.  Бидейки професионален оратор с богат практически опит, Браян Трейси успя да задържи вниманието на аудиторията през повече от 90% от времето.  Лоша услуга през първата част му изигра няколкократното твърдение, че сме Румъния, а не България.  Но и най-добрите допускат грешки –  особено когато нямат емоционална връзка със страната, в която изнасят лекции.


Прочети..

Комуникационният процес и защо е лесно да останем недоразбрани

Комуникацията заема значима част от нашето ежедневие.  Но какво е комуникацията?  Ако се разровим, ще открием множество определения за комуникация, като част от тях силно си противоречат.

Аз харесвам лаконичното определение: комуникацията е процес на обмен на информация и значение.
Кой е обектът на комуникацията?  Това е заобикалящата ни действителност.  Като действителност обозначаваме всичко, което възприемаме.  Но различните хора възприемат по различен начин. И именно поради тези различните възприятия се получават различни действителности.  Логически парадокс.  Тези различни възприятия предопределят трудностите в комуникационния процес.

Прочети..

Как да извлечем максимума от отправена ни критика

За да бъдем лидери трябва да умеем да чуваме критиките на висшестоящите и колегите. В противен случай градим собствен свят, чиято връзка с реалния бавно, но сигурно изтънява с годините. Не бихме искали да изпаднем в ситуацията на мой познат, управител на клон на мултинационална фирма, за когото и служители и шефове казваха, че е скъсал връзката с реалния свят през последната година от неговото 16 годишно управление. Когато дълго време хвърчиш високо, падането е много болезнено, както за падащия така и за колегите и шефовете, които оставя във фирмата след себе си.

Начинът, по който подхождаме към критичните забележки предопределя нивото ни на реализъм и качеството на взаимоотношенията ни с околните, в частност и с прекия ни ръководител.
Не ни прави чест да оправдаваме своята импулсивна реакция с думите „…той започна пръв”. Затова, нека се огледаме в огледалото и около нас, в търсене на четирите най-разпространени типа поведение, когато ни критикуват:

Прочети..

Качествата на великия лидер

Съгласно определението за бизнес лидери, те са уникални. И все пак, има няколко общи отличителни черти на добрия лидер …

1 от 6. Страст
Страстта към работата е първото нещо, което търся при назначаване на ръководители. Страстните хора могат да посветят на каузата, в която вярват,  всичките си усилия и умения.  Хората със страст постигат по-високи резултати.  Изискай от тях да изготвят анализ на техния отдел и ще получиш не само искания доклад, но и коментари за взаимодействията между отделите, придружени от добре мотивирани предложения за подобряване на комуникационния процес.
Страстта е това което отличава 15-те % отлични служители от 75-те % в “златната” среда.

Прочети..