5 поведенчески и комуникационни техники при конфликти

И в личния, и в служебния живот конфликтите са неизбежни. Всеки бизнес лидер трябва да извлича максимален положителен ефект от конфликтната ситуация.

Конфликт не може да се спечели! Защото, ако загубите – губите. Ако го спечелите – пак губите. Защо?  Вие се чувствате добре, но сте наранили гордостта на противника си и той ще Ви намрази.  Човек насила убеден от своето не ще отстъпи  (Д.Карнеги, 1888-1955).


Прочети..

Лидерски умения (11отХ) – засвидетелстване уважение към екипа

Великият бизнес лидер подпомага израстването на всеки един член от екипа си.  Да уважаваш служителя е необходимо, но недостатъчно състояние на взаимоотношенията мениджър-служител.  Задължително е Лидерът да засвидетелства уважение!  Една от грешките ми в 17 годишната ми практика беше, че не демонстрирах в нужната степен уважението, което изпитвах към повечето служители, с които работех…

С един от младите мениджъри, комуто имам удоволствието да помагам да усъвършенства лидерските си умения, имахме следния разговор:

Прочети..

Лидерски умения (10отХ) – конструктивност на подхода

Декември, 1999 година, студ, виелици…, но в офиса е топло и почти уютно:
– За утре ще ми трябва списък с адресите и имената на клиентите, за да решим на кой какви сувенири по случай Коледа да изпратим – обръща се Управителят към един от мениджърите.
– Дадено, шефе, до утре ще имаш таблицата.


Прочети..

Лидерски умения (9отХ) – разрешаване на конфликти

Различни по характер причини предизвикват противоречия и конфликти между служителите на фирмата.  Тяхното своевременно и ефективно разрешаване е съществено за подобряване микроклимата и постигане на по-високи резултати.  Никой лидер не може да си позволи лукса да остави конфликта да се разреши от само себе си!

Всеки конфликт има обект и субекти.  Всеки един от субектите се стреми да докаже своята правота по отношение претенциите му спрямо обекта на конфликта.

Прочети..

Лидерски умения (8отХ) – вечна промяна

„Много ми е любопитно – колко от вас се страхуват от промяната?  – Никой не отговори.  Само една ръка се вдигна.  – Е, има поне един откровен човек сред нас.  А колко от вас считат, че другите хора ги е страх от промяната? – Всички вдигнаха ръце.  И после изведнъж избухнаха в смях.  – Излиза, че ни е шубе, но не ни стиска да си го признаем.”  (Из „Кой ми взе сиренцето” на Спенсър Джонсън).


Прочети..