Лидерски умения (7отХ) – 10 златни правила за мотивиране

Всеки човек е различен.  Дори еднояйчните близнаци, макар създадени от една клетка, са различни личности.  Природата винаги е създавала уникални същества.  Лидери, образователни системи, религии, правителства, корпорации неуспешно се опитват да уеднаквят, „да преведат под общ знаменател” тези различни личности вече повече от 10 000 години.  Тези опити са обречени на провал, защото са срещу законите на Природата!


Прочети..

Лидерски умения (6отХ) – приоретизиране и планиране

Времето не достига. Времето е невъзобновяем ресурс. Време не можеш нито да купиш, нито да вземеш назаем. Пълноценната употреба на времето е в основата на ефективността на мениджъра.

В ограниченото време на работния ден трябва да свършим повече задачи. Често времето не стига за всички. В този момент на помощ пристига приоретизирането.
Подреждането на задачите по приоритети ни позволява да насочим нашето време и усилия към решаването на по-важните и по-спешни задачи. Така, в края на деня ще са останали несвършени по-маловажните и по-малко спешни задачи, а нашата ефективност ще расте.

Прочети..

Лидерски умения (5отХ) – базов лидерски модел

Постигането на високи резултати е пътуване, а не крайна цел.  То е непрекъснат процес.  Мениджърите, които не се усъвършенстват- изостават.

Лидерите постигат резултатите чрез своите подопечни.  Лидерите трябва да им посочат желаната цел и да ги накарат да я постигнат.  Резултатите са най-важният показател за това доколко успешно ръководителят се справя със своите задължения и отговорности.  Колкото по-високи са резултатите, спрямо средните за бранша, толкова по-успешни лидери сме.
Познаването на най-разпространените лидерски модели за ръководене на екипи ни помага да изградим своя работещ стил и метод на работа.

Прочети..

Лидерски умения (4отХ) – провеждане на ефективни бизнес срещи

Бизнес срещи и комуникация поглъщат по-голямата част от времето на мениджъра.  И въпреки това твърде много срещи са неефективни.  На въпроса „Какво може да навреди на ефективността на бизнес срещата?”, група мениджъри от САЩ, през 1987 г., дава 1305 примера.  15 от тях съставляват 85% от всички проблеми.  Нека ги разгледаме:

15 причини, които понижават ефективността на бизнес срещата:

Прочети..

Лидерски умения (3отХ) – похвала

Мотивирането на служителите е комплексна дейност, включваща множество фактори, влияещи по различен начин на различните личности. И сякаш, за да бъде още по-трудно на мениджърите да мотивират колегите, мотивацията е временно и динамично състояние…

Необходима предпоставка за успешна мотивация е поддържането на постоянен диалог със служителите с цел опознаване на тяхната личност. Независимо от цялата сложност на непрекъснатия процес по мотивиране на персонала има елементи, които са винаги приложими. Такъв елемент е похвалата. Искрената, навременна, ясно дефинирана похвала е ключ към душата на всеки човек и е сред лидерските умения, които задължително трябва да бъдат усвоени. Както казва древна мъдрост: справедливата похвала е благоухание, недей я пази за мъртвите.

Прочети..