6 качества на успелите личности

В предната статия споменах, че за себе си, открих 4 обособени теми в семинара на Браян Трейси. Днес ще споделя част от темата „Психология на успеха и качества на успелите хора”.

Ще установите, че и 6-те качества на успелите личности са умения, които могат да бъдат придобити…
Качества на успелите личности:
1.   Уверени – успелите хора са убедени, че могат да постигнат набелязаната цел; те си поставят амбициозни цели и твърдо вярват, че ще ги постигнат.

Прочети..

8-те стъпки на успеха (Браян Трейси)

В петък, 25.2.2011, посетих семинара на Браян Трейси „Психология на успеха”.  Бидейки професионален оратор с богат практически опит, Браян Трейси успя да задържи вниманието на аудиторията през повече от 90% от времето.  Лоша услуга през първата част му изигра няколкократното твърдение, че сме Румъния, а не България.  Но и най-добрите допускат грешки –  особено когато нямат емоционална връзка със страната, в която изнасят лекции.


Прочети..

Кой не е подходящ за мениджър

Хората могат да простят много неща на своя мениджър: несигурност, невежество, ниска култура, некомпетентност или необразованост. Но никога няма да му простят липсата на честност. Няма да простят и на тези, които са го назначили…не е подходящ за мениджър, академия за лидери

Не е подходящ за мениджър ..

Накратко, Пътър Дракър счита, че не бива да назначаваме за мениджър:


Прочети..

Когато лидер срещне талант

Всеотдайни, борбени личности със сходни ценностни системи се срещат рядко.  Да изградят екип от съмишленици е мечта на всеки лидер.

Много силно впечатление ми направиха две случки от живота на двама легендарни бизнес лидери: Джак Уелч и Ричард Брансън.

Прочети..

Лидерът и грешките

Как трябва да постъпим с мениджър, който допуска грешки?

Постоянно слабото или посредственото изпълнение не бива да бъде прощавано, а още по-малко възнаграждавано.  Мениджър, поставящ ниски цели или провалящ се в работата продължително време (6-12 месеца) не бива да бъде оставян на поста. Той трябва да бъде:
преместен – ако по вина на ръководството е бил назначен на несъответстваща на способностите му длъжност;
понижен – ако способностите му не са достатъчно високи, но е отдаден на фирмата;
уволнен – ако е с ниски способности и не споделя ценностите на фирмата.
Но как постъпваме с мениджър, който постига резултати, но допуска и скъпоструващи грешки (не говорим за грешки от неспазване процесите и процедурите в компания – това е слаба дисциплина)?
Кой лидер греши?  Който експериментира, поема рискове или който е педантичен бюрократичен изпълнител?  Какви мениджъри искаме в компанията – инициативни творци или консервативни педанти?  И кои мениджъри ще развият фирмата?
Лидерът не наказва хората за грешките.  Никой не може да натрупа опит по друг начин освен чрез грешките.  Книгите ни дават насоки, идеи, но опит се придобива само с практика, а практиката без грешки няма… Лидерството е като плуването – никой не се е научил само с четене на книги.  Сполучливо описание на отношението на лидера към грешките е мъдрата мисъл на Джон Максуел:

„Човек трябва да бъде достатъчно голям, за да признае грешките си, достатъчно умен, за да спечели от тях, и достатъчно силен, за да ги поправи!”

Питър Дракър твърди: ”Аз никога не бих издигнал на най-висш пост човек, който не е правил грешки, при това големи.  Значи той е посредствен.  И още по-лошо, като не е допускал грешки, не се е научил да ги забелязва навреме и да ги поправя.  Колкото по-добър в работата си е даден индивид, толкова повече грешки ще направи – защото ще изпробва повече нови неща.”


Прочети..