Мъдрост #1

Аристотел (384 BC – 322 BC) – афоризми

Умният човек ще се съгласи с умния, глупавия обикновено не се съгласява нито с умните, нито с глупавите.

Аристотел (384 пр.н.е. – 322 пр.н.е.) – афоризми

Трудът, чувствата и мисленето са висши блага, които ни даряват наслаждение. Мисленето е най-доблестното занимание на човека и негов най-велик подвиг.

Берген Болдуин Евънс (1904–1978)

Мъдростта е безполезна докато собственият ни опит не й придаде значение.

Едгар Кейси (1877-1945) – мъдрост

Никой не е толкова мъдър, че да няма какво да научи от природата.

Елбърт Хъбърт (1856-1915) – афоризми

Всеки човек в продължение на 5 минути поне на ден e пълен глупак. Мъдростта се състои в това да не надвишаваме този предел.

Иван Иванов (1891-1965) – мъдрост

Мъдростта на един ум не се измерва по струпаните от него знания, а по способността му да открива нови истини.

Индийска мъдрост

Да мислиш значи да спориш със себе си.

Карл-Алфред Один – афоризми

За странника, поел на път, най-скъп товар е мъдростта.

Конфуций (551 пр.н.е. – 479 пр.н.е.) – цитат

Три пътя водят към мъдростта. Първият е пътят на размишлението — това е най-възвишения път.  Вторият е пътят на подражанието — това е най-лекия път. Третият е пътят на опита — това е най-горчивия път.

Конфуций (551 пр.н.е. – 479 пр.н.е.) – цитат

Да знаеш какво знаеш и да знаеш какво не знаеш – това е истинската мъдрост.


Прочети..