Самоусъвършенстване #1

Агни Йога – мъдрост

Най-вредна е мисълта, че сте отдали всичко без награда.

Аристотел (384 BC – 322 BC) – афоризми

Който се движи напред в науката, но изостава в нравствеността, повече върви назад.

Джордж Бърнард Шоу (1856-1950)

Научихме се да летим като птици, да се гмуркаме като риби.  Остана ни да се научим да живеем като хора.

Конфуций (551 пр.н.е. – 479 пр.н.е.) – цитат

Който изисква много от себе си и малко от другите, ще се предпази от негодуванието на околните.

Конфуций (551 пр.н.е. – 479 пр.н.е.) – цитат

Човек, който направи грешка и не я поправи, прави нова грешка.

Конфуций (551 пр.н.е. – 479 пр.н.е.) – цитат

Когато срещнеш достоен човек, стреми се да му подражаваш! Когато срещнеш недостоен човек, анализирай себе си!

Конфуций (551 пр.н.е. – 479 пр.н.е.) – цитат

Никое прегрешение не считай за толкова безобидно, че да го извършиш! И никоя добродетел не считай за толкова малка, че да я пропуснеш!

Конфуций (551 пр.н.е. – 479 пр.н.е.) – цитат

Искреността и истината са в основата на всяка добродетел.

Конфуций (551 пр.н.е. – 479 пр.н.е.) – цитат

Значимият човек винаги мисли за добродетели, обикновеният човек – за благини.

Конфуций (551 пр.н.е. – 479 пр.н.е.) – цитат

Накъдето и да тръгнеш, върви с цялото си сърце!

 


Прочети..