Консултации

Консултации и внедряване
 линк към сайта за консултантски услуги

Целта на бизнес услугите на Академия за лидери™ е Клиентът да постигне по-високи икономически резултати, устойчив бизнес растеж.

Вярваме, че в XXI век не е достатъчно само да укажем посоката, а и да извървим пътя на внедряването на одобрените иновации ръка за ръка с нашия Клиент.  Добрите идеи са ценни единствено ако бъдат реализирани.

Двадесет годишна експертиза в следните 7 сфери:

                                                                       

Работим на три нива за постигане на устойчив растеж на фирмата:

1. Висше управленско ниво:

Анализ и оценка на: бизнес модела, фирмената стратегия, управленската структура, бизнес процесите и човешките ресурси, на съгласуваността между фирмена стратегия – оперативна дейност – наличен човешки капацитет.  Локализиране на тесните места и решения за постигане на по-високи резултати.  Внедряване на предложените решения.  Работа предимно с управителите и мениджърите на фирмата.

 

2. Мениджърско ниво:

Консултации, предложения и обучения за усъвършенстване и/или промяна на оперативните и комуникационните процеси във фирмата за постигане на устойчив растеж в отдела.  Представяне на подходящи за конкретната фирма утвърдени добри практики в направленията: управление и мотивиране на екипи, разрешаване на конфликти, телефонни и лични продажби, взаимоотношения с клиенти,  ценова политика, продуктова и асортиментна полика, дистрибуционна политика, управление на маркетинговия микс, мениджърски и лидерски умения и др. Внедряване на предложенията.  Бизнес менторство за развитие на мениджърския потенциал. Работа предимно с мениджърите и служителите на фирмата.

 

3. Оперативно ниво:

Консултации, предложения и обучения за подобрения и/или промени в отдели „Продажби“, „Обслужване на клиенти“, „Транспорт и логистика“, „Управление на доставките“, „Маркетинг“, „Управление на маркетинговите дейности“  (включително дейности като „таен клиент“, организиране на нискобюджетни рекламни кампании, сегментиране на клиенти, анализ на похвалите и оплакванията, анкети сред редовните и еднократните клиенти,  сред дистрибуторите, създаване на работещи процедури и т.н.).  Работа предимно със служителите, в по-малка степен с мениджърите на съответните отдели.  Представяне на конкретни предложения и утвърдени добри практики на мениджърите и/или управителите.

Заимствайте от 20 годишен управленски опит!  

линк към консултантския сайт

За въпроси и запитвания:
biznes@konsultacii.eu
тел.: +359 888 013 888; 882 081 166

Академия за Лидери
помага на личности и фирми да постигат по-високи резултати:

консултации – менторство – семинари