Лидерски умения (4отХ) – провеждане на ефективни бизнес срещи

Бизнес срещи и комуникация поглъщат по-голямата част от времето на мениджъра.  И въпреки това твърде много срещи са неефективни.  На въпроса „Какво може да навреди на ефективността на бизнес срещата?”, група мениджъри от САЩ, през 1987 г., дава 1305 примера.  15 от тях съставляват 85% от всички проблеми.  Нека ги разгледаме:

15 причини, които понижават ефективността на бизнес срещата:

 • Липсва цел или дневен ред
 • Не е предоставена предварителна информация на участниците
 • Слаба или неадекватна подготовка
 • Срещата започва със закъснение
 • Отклонение от темата
 • Дезорганизирани
 • Неефективно лидерство
 • Дискутиране на информация без всякаква връзка с темата
 • Прекъсвания (телефони, външни лица)
 • Пилеене на време
 • Неефективен процес на вземане на решения
 • Излишни, безразборни дискусии
 • Твърде продължителна среща
 • Отделни лица доминират в дискусиите
 • Липса на последващи действия или оповестени резултати от срещата
Да ви звучи познато?  Срещали ли сте тези проблеми при опитите си да проведете по-ефективно поредната бизнес среща?  Сега вероятно ще ви е по-лесно да приемете нашата теза, че умението да провежда ефективни бизнес срещи е сред ключовите лидерски умения, които всеки лидер трябва да усвои .
Не е изненадващо, че 23 години след това проучване нищо не се е променило.  Повечето мениджъри продължават да подхождат изключително непрофесионално към провеждането на бизнес срещи.  Подценявайки значението на добрата организация и подготовка за срещата със служителите ръководителите увеличават собствената си неефективност и я разпространяват сред екипа.
Нека маркираме елементите на ефективната бизнес среща:
1. Планиране на бизнес срещата
2. Провеждане на бизнес срещата
3. Последваща информация
1.Планиране на бизнес среща.
1.1. Определете целта на срещата.
1.2. Осигурете необходимата за участниците обща информация
1.3. Очертайте възможния принос на всеки участник
1.4. Подгответе дневен ред
Обикновено, продуктивната бизнес среща е с продължителност между 60 и 120 минути. В схемата по-горе, като пример е използвана 90 минутна бизнес среща.
1.4.1. преглед на дневния ред и уточняване на правилата за поведение
1.4.2. лесни теми
1.4.3. теми със средна трудност
1.4.4. най-трудната тема
1.4.5. най-лесната тема
1.4.6. обобщение

1.5. Отговорете на следните въпроси:

 • Включени ли са правилните участници? (непродуктивните членове трябва да бъдат изключени).
 • Представени ли са на срещата всички необходими умения и знания?
 • Размерът на групата подходящ ли е?
 • Времето удобно ли е за повечето участници? (за групи 5+ души не съществува време, удовлетворяващо всички, затова се съсредоточаваме върху тези 20% от тях, които ще предоставят 80% от резултатите на срещата (съгласно правилото на Парето)).
 • Предвидено ли е достатъчно време за всяка тема от дневния ред?
 • Дневният ред разпространен ли е до всички участници?
 • Дневният ред разпределен ли е навреме, така че всеки да има време да се подготви за срещата?
 • Посочени ли са в дневния ред целите зад всяка тема?
 • Дневният ред съдържа ли предварителната информация, необходима на участниците?
 • Посочени ли са дата, час, продължителност, участници, място на провеждане на срещата?
 • Мястото на срещата подходящо ли е?
 • Големината на залата и оборудването съответстват ли на размера на групата?
 • Залата подсигурена ли е срещу случайни прекъсвания на срещата? (никой и нищо не трябва да прекъсват срещата).

2. Провеждане на бизнес среща.

2.1. Преглед на дневния ред и правилата за поведение.
2.2. Напомняне за времевите ограничения.
2.3. Следване на дневния ред.
2.4. Насърчаване активността на участниците.
2.5. Обобщаване на постигнатите решения на срещата и бъдещите действия.
2.6. Изказване благодарност към участниците.

3. Последваща информация.

3.1. Изпратете на участниците списък на взетите решения, лицето, отговарящо за всяко решение и краен срок.
3.2. Продължете информирането до приключване на последната задача.

На всеки от елементите по-горе може да бъде посветена отделна статия. Надявам се, че макар и кратък, материалът разкрива насоките, които да се следват за провеждане на по-ефективни бизнес срещи.

P.S.
Материалът е извадка от еднодневен семинар на Академията за лидери и не можах да намеря начин да сбия целия семинар в 2 страници.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *