Лидерски умения (5отХ) – базов лидерски модел

Постигането на високи резултати е пътуване, а не крайна цел.  То е непрекъснат процес.  Мениджърите, които не се усъвършенстват- изостават.

Лидерите постигат резултатите чрез своите подопечни.  Лидерите трябва да им посочат желаната цел и да ги накарат да я постигнат.  Резултатите са най-важният показател за това доколко успешно ръководителят се справя със своите задължения и отговорности.  Колкото по-високи са резултатите, спрямо средните за бранша, толкова по-успешни лидери сме.
Познаването на най-разпространените лидерски модели за ръководене на екипи ни помага да изградим своя работещ стил и метод на работа.

Един такъв базов модел за ръководене на служители, любимият ми, е базиран на теорията за ситуационно лидерство, разработена от д-р Кенет Бланчард и проф. Пол Хърси.  Според тази теория правилният лидерски стил на поведение е функция от конкретния етап в развитието на служителя и характеристиките, както на лидера, така и на служителя.

Умелото прилагане на лидерски модел осигурява на служителите следната жизнено важна за тяхната ефективност информация:
  1. Какво се изисква от тях (система за целеполагане).
  2. Кое е „правилното” им поведение (система за наблюдаване на изпълнението).
  3. Как се справят (система за обратна връзка).
  4. Какво ще получат при „правилно поведение” (система за засвидетелстване на признание).
Ако мислите, че всичко е много просто и ясно, опитайте се да отговорите на горните въпроси. Задайте на Ваш колега същите въпроси. Получихте ли близки отговори? Ако „Да”, то фирмата, в която работите е сред по-добрите фирми.
Ако „Не”, то много е вероятно фирмата Ви да е сред тези, които дават на служителите пушки, посочват им целта (желаните резултати), поставят параван между Вас и резултатите и казват „Стреляй”!  После ръководителите отиват зад паравана и казват колко и какво сте уцелили. Но Вие не виждате колко точно стреляте.  Трябва да приемете на доверие констатацията на прекия ръководител.  Разбира се много по-добре за мотивацията и ефективността би било „око да види, ръка да пипне.”
Моделът за ръководене по-горе е един от способите лидерите да дадат възможност на служителите да „виждат” колко точно стрелят.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *