Лидерски умения (7отХ) – 10 златни правила за мотивиране

Всеки човек е различен.  Дори еднояйчните близнаци, макар създадени от една клетка, са различни личности.  Природата винаги е създавала уникални същества.  Лидери, образователни системи, религии, правителства, корпорации неуспешно се опитват да уеднаквят, „да преведат под общ знаменател” тези различни личности вече повече от 10 000 години.  Тези опити са обречени на провал, защото са срещу законите на Природата!

Пътят се губи, но мотивацията да продължим напред е тук!
Единственият начин да имаме ефективна система за мотивиране на персонала е да се следваме Природата!  Трябва да осъзнаем с цялото си същество, че всеки служител е уникален и да действаме подобаващо, т.е. да използваме персонализирани стимули.
10 златни правила за мотивиране на персонала:
1.   Помнете – един и същ стимул действа по различен начин на всеки индивид!
2.   Научете какви са интересите и потребностите на пряко подчинените Ви и определете стимулите (наградите), които имат най-голямо въздействие върху тях.
3.   Хвалете по конкретен повод и навреме! Справедливата похвала е благоухание за душата. Не я пазете за напусналите!
4.   Критикувайте само на четири очи! Не хвалете някого, скоро след като сте го критикували!
5.   Правете периодично (два пъти годишно) проучвания сред служителите относно мотивацията им и усъвършенствайте системата си за мотивиране на персонала!
6.   Всички мениджъри в компанията трябва да познават в детайли системата за мотивиране и трябва да бъдат обучени не просто да я изпълняват, а да я прилагат по творчески запомнящ се образцов начин.
7.   Малките, но неочаквани поощрения имат по-голямо въздействие върху мотивацията на служителите, отколкото големите, но очаквани награди!
8.   Култивирайте подходяща среда, в която служителите да могат да комуникират с преките ръководители проблемите с мотивацията си.
9.   Системата за мотивиране действа най-добре, когато в нейното приложение е ангажиран висш мениджър от фирмата!
10. Фокусът на мотивационната система трябва да бъде задържането на качествените служители, а не поддържането на определен тип поведение.
Колкото и способен да е лидерът, той не може да работи повече от 20 часа на ден и не може да постигне повече от трима способни и мотивирани служители. Докато ролята на човешкия капитал като конкурентно преимущество на фирмата расте, ще нараства и потребността от лидерски умения за мотивиране.
П.П.
Ако Ви се налага да създадете или промените съществуващата във Вашата фирма система за мотивиране бихте могли да хвърлите един поглед на следната 6 стъпкова „методология”, в долната половина на поста, както и на модела на Гълбрайт.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *