Лидерски умения (8отХ) – вечна промяна

„Много ми е любопитно – колко от вас се страхуват от промяната?  – Никой не отговори.  Само една ръка се вдигна.  – Е, има поне един откровен човек сред нас.  А колко от вас считат, че другите хора ги е страх от промяната? – Всички вдигнаха ръце.  И после изведнъж избухнаха в смях.  – Излиза, че ни е шубе, но не ни стиска да си го признаем.”  (Из „Кой ми взе сиренцето” на Спенсър Джонсън).

Окопаваме се в статуквото, в начина, по който винаги сме правили нещо (виж бизнес урок 1), защото така се чувстваме сигурни.  Познатите предмети, действия и лица създават привидно спокойствие и измамна увереност.
Но това окопаване е напълно погрешно.  То не може да реши проблемите ни с несигурността.  Промяната е неизбежна.  Никой и нищо не може да спре промяната, защото тя неотменима същност на заобикалящата ни действителност, на Природата.
Лидерите изграждат определена организационна структура.  Но дори и перфектна днес, тя е неприложима след време.  Структурите трябва да са в крак с времето, трябва непрекъснато да се адаптират.
Лидерът е длъжен да прегърне промените в името на успеха на голямата цел, която преследва.  Лидерът:
  • осъзнава, че промени ще настъпват непрекъснато
  • следи за нови промени
  • се адаптира бързо към промяната
  • се променя
  • превръща промяната в своя неизменна същност
Промяната, непрекъснатото обновление е важно нещо.  Но ако променим абсолютно всичко ще загубим облика на фирмата.  Природата се променя непрекъснато, но пази неизменен принципа за оцеляване на по-приспособимия вид.
В книгата си „Един бизнес и ползата от него”, Томас Уотсън казва:
„Ако една организация иска да се справи с предизвикателствата на пременящия се свят, тя трябва да е подготвена да промени всичко свързано с нея – с изключение на основните си убеждения.  Единствената свещена крава в организацията трябва да бъде нейната основна бизнес философия.”
Вечна промяна при съхраняване същността на компанията.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *