Лидерски умения (9отХ) – разрешаване на конфликти

Различни по характер причини предизвикват противоречия и конфликти между служителите на фирмата.  Тяхното своевременно и ефективно разрешаване е съществено за подобряване микроклимата и постигане на по-високи резултати.  Никой лидер не може да си позволи лукса да остави конфликта да се разреши от само себе си!

Всеки конфликт има обект и субекти.  Всеки един от субектите се стреми да докаже своята правота по отношение претенциите му спрямо обекта на конфликта.

Ефективното разрешаване на конфликтите изисква откриване и анализ на причините за възникването им.
А причините са най-различни.   Според социолога, професор Р. Дарендорф, най-често срещаните причини за възникване на конфликтите са следствие от:
 • организационно-управленската структура, т.е. от разпределянето на правомощията и отговорностите между служителите.
 • личностни неразбирателства – някои хора не се харесват, не се чуват, не се уважават, но държат да се наложат
 • повишаване техническото развитие на фирмата и последващите завишени изисквания към техническата компетентност на наличния персонал.
 • трудовите условия
 • разпределението на заплатите и премиите
Въпреки, че не вярвам в съществуването на универсални техники за разрешаване на конфликти на работното място, ще предложа на вашето внимание следните напътствия от „Мениджмънт, опитът на водещите фирми в света” на К.Палешутски:
 1. Не бързайте да използвате предоставената ви власт за разрешаване на конфликта! Защото наложените решения често са нетрайни.
 2. За да намалите предпоставките за конфликти, създавайте дългосрочни взаимоотношения между различните групи в компанията.
 3. Когато в дадена група има лидер –тя, обикновено, е по-безконфликтна. Затова, поощрявайте лидерството! А когато възникне конфликт в групата, наличието на лидер спомага за по-бързото и по-ефективно разрешаване на конфликта.
 4. Насочете усилията си към всички групи причини на Дюрендорф за възникване на конфликти!
 5. По възможност обсъждайте резултатите с всички хора! Поне веднъж месечно провеждайте срещи с целия персонал!
 6. Целите на организацията и отделите трябва да бъдат в хармония със стремежите на мнозинството (подбирайте хора, споделящи ценностите на фирмата).
 7. Целите и задълженията на всеки служител трябва да се поставят по начин, който би ги стимулирал най-добре за постигането им.
 8. Служителите трябва да чувстват, че системата за стимулиране предлага справедлива компенсация за усилията и приноса им.
 9. Не забравяйте, че каквото посеете, това ще пожънете! Враждебното отношение ще породи вражда.
 10. При разрешаване на конфликтите отчитайте половите различия между участниците в него! Изследванията сочат, че мъжете проявяват два пъти по-голяма склонност към коопериране и първоначално доверие, а след това – към недоверие. При жените е точно обратното.
 11. Периодично проверявайте индекса на сплотеност на отделните групи във фирмата.
Мисля си, че разрешаването на конфликтите във фирмата е като здравеопазването – профилактиката е най-важна! Необходимо е да насочваме своите усилия към премахване на причините, водещи до конфликти!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *