Лидерство и мотивация на персонала /добри практики от Сингапур/

Лидерство и мотивация на персонала /добри практики от Сингапур/

Турбуленцията и несигурността в бизнес средата растат. Увеличава се натискът за по-къси комуникационни вериги във фирмата, плоски управленски структури и въвличане на служители от фронтовата линия за решаване на проблеми и реализиране планове за растеж.

Преди няколко години сингапурската кметска управа се сблъсква с ежегодно нарастващ брой оплаквания от качеството на предоставяните общински услуги от страна на жителите на града… В рамките на две години новото общинско ръководство успява да осъществи кардинален прелом в дейността на общинската администрация…
Шестте техники, използвани от сингапурските лидери:

1. Използвали всички оплаквания на граждани и общински служители, за да определят приоритетите.

Обичайна практика /погрешна/ е бизнес лидерите да определят приоритети, без да се допитват до служители и ключови клиенти.  Сингапурските ръководители включили служители и граждани в определянето на приоритетите и повишили тяхната ангажираност и мотивация да съдействат за намирането на по-добри решения.

2. Сингапурските лидери създали работни групи по всеки приоритет и ги овластили.

И на други места по света се създават такива групи, включително и в България, но често техните решения остават само на хартия и демотивират участниците, които споделят с неучаствали колеги и … мотивацията в колектива ерозира.

3. Отворени врати за всички заседания на работната група.

Всеки, който иска да даде своя принос има възможност да участва.  Ръководителят на групата в Сингапур изпращал мейл-покана до всички служители, свързани пряко или косвено с темата на групата и ги известявал за часа, мястото и дневния ред.  Подобна покана получавали и всички граждани, подали оплакване по темата, свързани асоциации и др. Малцина се отзовали, но всички били доволни от засвидетелстваното уважение. Друго следствие от поканата била намалена съпротива срещу взетото решение /промяната/, вероятно защото заинтересованите страни са били поканени и са имали възможност да предложат решение.

4. Публикуване на всички решения /обещания/ на работната група.

Няма ли липса на информация, няма ли информационно затъмнение животът на фирмените слухове и клюки рязко се съкращава.

5. Седмични срещи за решаване проблемите на мениджърите на отдели.

На запад висшите ръководители казват: „Затова съм те назначил, за да решаваш твоите проблеми. Аз си имам мои.“ В Сингапур разсъждавали в посока помагане на оперативните мениджъри как да се справят с промените.  От своя страна мениджърите на отдели помагали на редовите служители, а те – на гражданите.  Както се отнасяли с тях, така и те се отнасяли със следващите по веригата /Конфуций в действие/.

6. Отчет за изпълнението на взетите решения с факти и статистика, без оправдания и нови обещания.

Няма криене на папки и неспазени срокове и обещания. Постигнахме това и това, тук не успяхме, допуснах следните грешки /някой ръководител си прави критичен самоанализ/.  Така се постигат две неща: по-реалистично планиране при следващия опит и налагане на честност и откритост в работните взаимоотношения. Първото повишава мениджърските умения, второто подобрява микроклимата в колектива.

П.П.

Както всичко в лидерството и мотивацията (програма на семинар)– няма нищо гениално и уникално в шестте техники.  Има фокус към клиента, приобщаване на служителите от предната линия, овластяване, откритост, сътрудничество, принципност.  Нищо трудно.

Трудното е в осъзнаването на бизнес лидерите и в конкретното внедряване. „Лесното“ в примера от Синагапур е, че цялото общинско ръководство е било новоназначено. В бизнеса рядко имаме ситуация, когато цялото висше ръководство е подменено. Много е трудно за дългогодишен управител да внедри кардинална промяна във фирмата, защото успешна промяна е възможна само, ако управителят промени текущото разпределение на власт и отговорности в компанията…

Пример от България на тема лидерство и мотивация – на следния линк.

Tags :, ,

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *