Лидерът и висшето образование

Случайно подпаднах на международна конференция на тема Предприемачеството в Европа в условия на глобализация: подготовка на ново поколение предприемачи и бизнес лидери.

1. Проблемът
Имах невероятния късмет да обсъдя проблема с увеличаващата се пропаст между практиката и теорията, преподавана в бизнес университетите, със световноизвестни учени като проф. Кен О‘Нийл, проф. Дейвид Смолбоун, проф. Андрю Бърк.  Те ми отвориха очите за това, че системата на висшето бизнес образование (в САЩ и Великобритания) е конструирана по начин, възнаграждаващ броя научни публикации и издадени книги.  Нито един университет не поощрява практическата приложимост на научните разработки, нито сравнява бизнес уменията на студентите през първата и последната година, за да отчете промяната (положителна или отрицателна).
А, както сполучливо отбелязва милионерът – Робърт Кийосаки, в своята книга „Бизнес школа“: „Богати ни правят уменията, не теориите.“  Мисия невъзможна е преподаватели с малък или никакъв практически опит да предадат бизнес умения на студентите.  Военните отдавна са решили този проблем.  В училищата за пилоти, например, инструкторите са летци ветерани, професионалисти с дългогодишен практически опит, а не инженери- конструктури, светила в теорията.
2. Целта
Лидерите и предприемачите на 21 век трябва да развият и/или придобият бизнес умения, които да им помагат в постигането на по-високи резултати.  В съвременните образователни системи, в най-добрия случай, могат да се придобият теоретични познания.  Оказва се, че студентите – бъдещите бизнес лидери – трябва самостоятелно да открият верния път в своето най-важно обучение: обучението в бизнес умения.
3. Възможни решения
3.1. Книги – не е изненада за Вас, че най-продаваните книги за лидерство, мениджмънт, предприемачество са написани от практици – не от научни работници.  Бизнес лидерите търсят умения и прагматични идеи.  Недостатък на 3.1. са многото страници, които трябва да прочетем, за да открием интересуващите ни 10.
3.2. Взаимодействия в мрежи – форумите, групите на сродни по интереси души са ценен, евтин инструмент за придобиване и споделяне на идеи и опит.  Недостатък на 3.2. е липсата на фокус и недостатъчната вероятност да намерим точно каквото ни трябва, в нужния обем.
3.3. Напътствия – менторство, коучинг, консултиране, спонсорство е най-фокусираният, върху определено умение, инструмент.  Недостатък на 3.3. е по-високата му цена (особено, когато пропуснем да остойностим спестеното ни време, понякога измервано в години).
Светът на бизнес лидерите изобилства от кръстопътища без пътни знаци. Очевидните „правилни“ решения са рядкост.  Опитът ни води през кръстопътищата.  Опитът е функция на нашите грешки. Младите, които не се страхуват да грешат, имат всички предпоставки да придобият необходимите им бизнес умения, да станат истински лидери.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *