Лидерът и обратната информация

Най-големия подарък, който можем да направим на служителите е да подпомогнем техния успех и себепознание.  Да ги улесним сами да приближат техните желания до реалните им способности е безценен дар.

– Влизам в кабинета на шефа висока 160 см, излизам – 180 см.

Никога не съм имал шеф, който да ми дава каквато и да е обратна информация.  В последната ми месторабота поисках от прекия си ръководител – австриец – писмена оценка на дейността ми.  Отне му 3 седмици и 4 напомнения преди да ми даде попълнена някаква форма с десет разредна скала и мъгляво негово становище (последното само устно).  Начинът, по който се дава обратната информация говори много за същинските ценности, изповядвани в дадена компания, както и за прекия ръководител – дали е мениджър или лидер.

Липсата на обратна информация към мен подхрани моята естествена склонност да бъда повече критичен и по-малко насърчителен.  Приемах за даденост високата мотивация на най-добрите ми колеги и полагах грижи само за бъдещото им развитие, но не и за текущото им емоционално състояние.  Знаейки тези свои слабости се рових във всяка книга по темата, която случайно попаднеше пред очите ми („случайно”-то забави първите крачки във вярната посока).
Спомням си 3 принципа и 3 забрани, които искам да споделя:
Принцип 1: Редовно давайтеконструктивни и положителни обратни коментари на всички пряко подчинениИзисквайте те да правят същото с техните служители.
В идеалния случай „редовно” означава след всяка задача, която лично сте възложил и след всеки нов „рекорд” на служителя.
Принцип 2: Пред всеки служител трябва да има минимум една сфера на развитие.
Осигурете възможност на служителя да расте в професионален и/или личностен план (да усвои тънкостите на целеполагането, да научи испански). Препоръчително е тези цели да са 6-18 месечни, писмени, като едното копие стои у служителя; на всеки 6 месеца да се извършва преглед по напредъка.
Принцип 3: Фокусирайте се върху бъдещия успех на служителя като изисквате от него да определи цели и мотивиращи го стимули.
Най-големия подарък, който можем да направим на служителите е да подпомогнем техния успех и себепознание.  Да ги улесним сами да приближат техните желания до реалните им способности е безценен дар.
Ето как се е почувствала служителка след положителен коментар върху добре свършена от нея работа:
– Влизам в кабинета на шефа висока 160 см, излизам – 180 см.
Дай, Боже, всекиму такива ръководители!  Бъдете лидери, имайте куража да давате конструктивни коментари относно свършената работа от служителите!  Бъдете лидери и си създайте навика никога да не отлагате положителен коментар!
От другата страна на медала са 3 забрани:
1.   Не допускайте, че топ служителите знаят колко много ги цените.
2.   Не предполагайте, че топ служителите ви са достигнали своя апогей
3.   Не оставяйте топ служителите без внимание и грижи за тях.
По изключение, няма да се впускам в патетично заключение относно значението на обратната информация за лидерите.    Само ще цитирам проф. Кенет Бланчард: „Обратната връзка е закуската на шампионите!”

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *