Лидер, Мениджър и щекотливата мотивация

Ще ме извините, че макар и да разказвам истинска история, ще премълча имената на участниците и фирмата.  Единствената причина за това е, че не съм изрично упълномощен да споделя тази история.  Но, пък, нямам и забрана.

И така, Лидер има 4 цеха за производство на заготовки.  Единият от цеховете се отличава със значително по-ниска производителност.  С цел да повиши производствените резултати, Лидерът посещава на място Мениджъра на проблемния цех.

Щекотлива мотивация – пример от България

Лидерът към Мениджъра:
–  Ти си добър мениджър!  При теб и финансите, и организацията, и работните процеси са на висота.  Само производителността на труда е най-ниска.  Какво можем да направим за повишаване на резултатите?
лидер, мениджър, академия за лидери, мотивация, цел, мотивационна техника
           снимка 1. Ненадминатият и до днес световен рекорд на
Стефка Костадинова – 209 см, 1988 г.
 
– Честно казано не ми останаха полезни ходове.  Награждавах, хвалех при най-малкия частичен успех, порицавах, наказвах, заплашвах с уволнение, но производителността не се увеличава…
 
Обсъдили в детайли какво е направено, с кого и как и решили да приложат техниката за мотивация „състезателен дух”.
 
В края на работния ден на първа смяна Лидерът застанал на изхода на цеха и попитал един от излизащите работници:
– Днес колко заготовки произведохте във Вашата първа смяна?
– Осемдесет и две – отговорил работникът.
Без да каже и дума, Лидерът написал с флумастер на стъклото на вратата, с големи цифри, числото 82.
 
Когато втора смяна дошла на работа, видяла числото 82 на стъклото и попитала охраната какво е това число…
 
На следващата сутрин, когато първа смяна дошла на работа, видяла, че числото 82 е изтрито, а на негово място е написано числото 86.  Вероятно работниците са си помислили: ”Тези от втора смяна се считат за по-добри от нас!”, защото когато приключила тяхната смяна, те гордо написали 98 – броят на произведените от тях заготовки (за любителите на статистиката 98:82 дава 19.5% увеличение на броя на произведените заготовки).
 

Внимание мотивация

Използваната в примера мотивация е от типа „насърчаване на състезателния дух”.  Тази щекотлива техника за мотивация следва да се използва изключително внимателно и само откъм „лицевата” страна – желанието да бъдеш по-добър от другите!  Желанието почтено да надминеш другите!  Да приемеш предизвикателството!  Този тип мотивация е надежден път към силните и сърцати индивиди в колектива.
 
На „опаката” страна на „състезателния дух” се спотайват печалбарските и користолюбиви мотиви, от които задължително трябва да предпазим всички служители.
 
Мотивацията „състезателен дух” е препоръчително да се използва само след като са приложени безуспешно всички други мотивационни техники.
 

В конкретния пример мотивацията сработва, защото:

  • И в двете смени има качествени хора, които искат да са сред „по-добрите”
  • В предприятието действа ясна система за ежедневна отчетност на произведената продукция и всеки един работник знае броя произведени заготовки от смяната му
  • Напълно отсъстват личностни съперничества между членовете на различните смени
  • Лидерът не е потърсил вина за ниската производителност у нито един работник, напротив, през цялото време е бил фокусиран върху крайната цел – увеличаване на производителността
  • Тъй като Мениджърът е бил приложил всички стандартни техники за мотивация, с Лидера са били приели факта, че мотивация „състезателен дух” е последният похват, който прилагат, с цел увеличаване на производителността, преди да пристъпят към смяна на персонала (т.е. били са готови да платят цената на „опаката” страна на тази мотивационна техника)
 

Не е лесно да си лидер.  Изискват се и знания, и умения, и усет за подходящия момент, и принципност, и трезва преценка за позитивните и негативните въздействия на това, което прави, и …, и…  Но, пък, когато завалят високи резултати – удовлетворението е невероятно.

Линк към статия „Как да изградим система за мотивация“.

Tags :, , ,

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *