Л1

Семинар … 2018 (понеделник) в гр. Варна

Как да постигам още по-високи резултати – ефективен мениджър

 

тренингът е преместен на следния адрес:

http://konsultacii.eu/events/efektiven-menidzhyr/


Съдържание:

 • 6-те качества на истинския лидер
  • Какъв е комуникационният ми стил – тест 1
  • Комуникационният процес
  • Как да въздейсваме с невербална комуникация
  • Как да създадем положителен тон на разговора
  • Лидерски стилове (4) – ситуационна перспектива
  • Умения за навременни и обосновани решения – тест 2
  • Лидерски стилове (7) – мрежова перспектива – тест 3
  • Кога кое е по-важно: хората или резултатите – тест 4
  • Анализ на уменията за работа с подчинени – тест 5
  • Кой е „правилният“ лидерски стил
  • Принципи и правила за мотивиране на служители (упражнения)
  • 5 теста и над 30 бизнес ситуации

Отзиви на фирма възложител:

Изключително много сме доволни на фирмено ниво от сътрудничество ни по отношение на обученията, които проведохме.  Колегите оценяват много положително работата по казусите след приключване на обучението.

                                               Велизара Цолова
Ръководител отдел „Човешки ресурси“

За допълнителна информация:
biznes@konsultacii.eu
тел.: +359 888 013 888; 882 081 166
Академия за Лидери

Академия за Лидери
помага на личности и фирми да постигат по-високи резултати:
консултации – менторство – семинари