Л2

ТРЕНИНГ  НА … 2017

Лидерски и мениджърски добри практики за по-високи резултати

Цел на тренинга:

Придобиване на практически умения, know-how и самочувствие за „правилните“ действия при ръководенето на служители и съекипници. Накратко – как да бъдем ефективни бизнес ръководители, да постигаме по-високи резултати.

Семинарът е подходящ за Вас, в случай че сте:

 • Мениджър, който желае да повиши своите умения и постижения
 • Управител, инвестиращ в развитието на своите мениджъри
 • Служител, който иска да стане способен Мениджър и бизнес Лидер
 • качества на ефективния и ефикасен Мениджър
 • комуникационни умения: Мениджър – служител
 • главната цел на Мениджъра спрямо служителите е …
 • инструменти за въздействия върху поведението на служителите
 • провеждане на образцова бизнес среща
 • принципи на приоретизирането
 • мотивиране на служителите
 • стратегии и процес за решаване на конфликти
 • правила за делегиране
 • ефективно използване на времето
 • планиране като Бенджамин Франклин

Записвам се…

Историята се повтаря /разказ на лектора/

„Като дете, баща ми бил бутнат в дълбоката част на язовир. Никой не му помогнал. Пляскал с крака, махал с ръце, гълтал вода, но успял да стигне до брега, който се намирал на около 15 метра.  И от този ден се научил да плува…  40 години по-късно, тъкмо навършил 26 години, редови служител във фирма с 16 души персонал, бях повикан от собственика:

– Завършил си специалност „Маркетинг и Мениджмънт“.  Имаш ли интерес към управлението на фирмата? А, ще можеш ли да се справиш?

– От дете мечтая да стана Изпълнителен директор… Имам идеи как да подобря процесите и как да постигна по-високи резултати…

Никой не ме попита „Можеш ли да плуваш?“. Никой не ме обучи или въведе в мениджърската работа. Просто бях бутнат във водата, на дълбоко… Помогна ми късметът и малкото запомнено от прочетените 40 книги по мениджмънт и маркетинг. За 20 години управленски опит се убедих, че фирмите повишават редови служители в мениджъри без да ги подготвят или обучат. Тогава се зарекох, че един ден ще създам Академия за обучение на мениджъри.“

Тренер:   Владислав Цветанов  

д-р Владислав Цветанов, академия за лидери оод, консултант

Практически опит:
20 години в български и мултинационални компании (15 от тях като Изпълнителен директор или Управител) в сферите: бързооборотни стоки, спедиция и логистика, туризъм, банково дело, реклама, търговия.

Теоретични познания:
УНСС , София, магистър „Маркетинг и Мениджмънт“, 1992-1997;
ГРИД лидерство – специализация, Австрия, 2004;
Разработва докторска дисертация на тема „Управление на растежа чрез интернационализация на дейността“.

Цени и отстъпки:

1 – Цена ранно записване важи до … 2018 г.
2 – Участникът има право да зададе казус, който ще бъде обсъден през
призмата на всяка една от темите на семинара; водещият концентрира
примерите в бизнес сектора на ВИП участника; 30 минутна индивидуална
консултация.

Записвам се за участие…

За успешен тренинг са нужни 3 неща:

 • опитен обучител
 • качествено съдържание и
 • мотивирани участници

Академия за лидери осигурява опитния обучител и качественото съдържание.
Вие осигурявате мотивирания за успех участник.
Дайте шанс на Вашия успех – участвайте активно в тренинга!

Записвам се за семинара…

Участници: до 10
Времетраене: от 09:45 ч. до 17:30 ч.
Адрес: София, ул.“Будапеща“ 92

За допълнителна информация:
тел.: 0882 081 166, 0888 013 888
имейл: biznes@konsultacii.eu

Академия за Лидери
помага на личности и фирми да постигат по-високи резултати:
консултации – менторство – обучения