Менторство

Ментор, коуч, личен консултант

са синоними на човек, който може да ускори нашето развитие като мениджъри и лидери, да подпомогне нашето личностно израстване като Човеци.

ментор, менторство

Какви качества трябва да притежава бизнес менторът?

Трите изключително важни качества са опитът, честността и отдадеността.

Не е достатъчно менторът да бъде мъдър и образован, необходимо е да има и минимум 10-12 години практически опит на висши управленски позиции. Бизнес менторът трябва да е създавал и внедрявал дългосрочни бизнес програми, да е преживявал вдъхновението и разочарованието на мениджърите, осъществяващи дългосрочните стратегии, да е постигал резултати в реалния бизнес свят…

Честността е друго ключово качество на бизнес ментора.  Менторът трябва да има силата да посочва открито и недвусмислено нашите слабости, да ни приземява.  Нашето израстване като способни бизнес лидери минава през пълно себеопознаване.

За максимален ефект от бизнес менторството, менторът трябва да ни се посвети, да мисли за нас, да проявява истински интерес към нас, да жадува нашето израстване като бизнес лидери.

Менторът има едно огромно преимущество пред нас – не е емоционално обвързан с нашата личност, с нашата среда.  Следователно неговият поглед върху конкретната ситуация има шанс да бъде различен и обективен.

Възниква въпросът: Необходимо ли е да се обвързваме емоционално с нашата работа?


Емоционалната обвързаност, страстта към работата затруднява нашата обективност, което от своя страна води до повече на брой неточни или погрешни решения и накрая – до по-ниски резултати.  Нашият отговор на въпроса е категорично ДА.  За да сме успешни в това, което правим трябва да му се посветим, да работим със страст, с цялата си енергичност и емоционалност.  Всяка монета има две страни.  Страстта е изключително потребна в днешните ни действия и поведение.  Тя зарежда околните, вдъхновява, подтиква към трудови подвизи (колкото и помпозно да звучи е вярно).  За борба с отрицателния ефект от страстта, при стратегически решения, кардинални промени, моментна неувереност… ползваме услугите на бизнес ментор. Така получаваме и въодушевяващата страст и безпристрастния анализ.

За въпроси и запитвания:
biznes@konsultacii.eu
тел.: +359 888 013 888; 882 081 166

Академия за Лидери
помага на личности и фирми да постигат по-високи резултати:

консултации – менторство – семинари