Определение за лидерство

В статиите за лидерство ще открием много и различни дефиниции на лидерството. Защо е толкова голямо предизвикателство ясното дефиниране на лидерството?   Най-честният отговор на този въпрос, че не е възможно да има едно общовалидно и общоприето определение, се дължи на факта, че лидерството се осъществява от лидери, които са неповторими по дефиниция.

Изследователите на лидерството са създали теории, основани на личностни характеристики, ситуации на взаимодействие, функции, поведение, власт, визия и ценности, харизма, интелигентност и др.  И, разбира се, всяка от теориите предлага свое определение за лидерство. 

Как да дефинираме лидерството тогава?

За да избегнем споровете, ще използваме следната по-обща дефиниция:

Бизнес лидерството е процес, който създава последователи и ги кара да искат да постигнат предварително зададените организационни цели.  Лидерството включва дейности като определяне на визията, изграждане на успешни екипи, възнаграждаване, грижа за последователите, наставничество, отлично изпълнение на целите и задачите, вземане решения, стимулиране на иновации, изобретяване на бъдещето.
Лидерите извършват този процес чрез прилагане на лидерските си качества, като морални ценности и убеждения, характер, знания и умения.

Комплицираността на лидерството

От определението за лидерство е видно колко много и разнородни дейности и характеристики взаимодействат с многобройните последователи.  Вариациите са стотици милиони, тъй като лидерството се отнася до хора, а всеки човек е уникален …  И все пак, има някаква типология.  Има няколко десетки стилове на лидерство и теории, базирани на различни критерии, които ни дават приблизителни насоки за успешно лидерство.  Няма един единствен правилен стил на лидерство, както не съществува една единствена перфектна личност.  В различни екипи, при различни ситуации и цели, в различни фирмени култури, различни лидерски стилове ще бъдат подходящи.

Лидерът е капитана на кораб в океана на лидерството.  Океанът е огромен, но не е безграничен.  Всеки може да плава, но малцина ще се превърнат в съвременен Христофор Колумб, Америко Веспучи или Фернандо Магелан – тези, които изучат най-добре навигацията. Най-важното е корабът да плава все по-умело, все по-надалеч и с все по-способен екипаж.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *